CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Světový den hypertenze 2016

Světový den hypertenze 2016

SVĚTOVÝ DEN HYPERTENZE 2016.pdf           

17. květen

Co je arteriální hypertenze a jak se projevuje?

Arteriální hypertenzi (vysoký krevní tlak) definujeme jako opakované zvýšení krevního tlaku ≥ 140/90 mmHg naměřené minimálně při dvou různých návštěvách v ordinaci lékaře. V ČR se četnost výskytu hypertenze pohybuje u osob ve věku 25 – 64 let kolem 40 %. Výskyt hypertenze roste s věkem, hypertenzi má 72 % mužů a 64 % žen ve věku 55 – 64 let.

Hypertenze probíhá často bezpříznakově, vysoký krevní tlak nebolí. Až ¾ osob s vysokým krevním tlakem o své nemoci vůbec neví. Prvotní příznaky jsou často nespecifické. Patří mezi ně bolesti hlavy, únava, poruchy soustředění, bušení srdce, tlak na hrudi, návaly horka a další. Jestliže není hypertenze včas odhalena a léčena, může dojít k poškození orgánů. To se projevuje dušností, intenzivním bušením srdce nebo oteklými kotníky. Může dojít také ke zhoršení zraku (díky poškození sítnice), případně dalších smyslů.

Jaká jsou rizika neléčené hypertenze?

Vysoký krevní tlak patří mezi hlavní příčiny rozvoje srdečního selhávání, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, selhání ledvin, demence a dalších onemocnění. Zmíněná srdečně-cévní onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny nevratného poškození zdraví a úmrtí, proto je včasná diagnostika velice důležitá. Navíc, včasná a správná léčba hypertenze snižuje nemocnost a úmrtnost na cévní mozkovou příhodu o 30 – 40 %, na ischemickou chorobu srdeční o 20 – 25 a na srdeční selhání až o 50 %.

Komu nejvíce hypertenze hrozí?

Velké riziko rozvoje hypertenze mají osoby s určitými genetickými předpoklady, jako je např. výskyt vysokého krevního tlaku v rodině, rodinný výskyt srdečně-cévního onemocnění, cukrovky, onemocnění ledvin nebo vysokého cholesterolu. Na rozvoji onemocnění se také podílí celá řada vnějších faktorů. Mezi významné rizikové faktory vzniku hypertenze patří nadváha, obezita, kouření, stres, nadměrná konzumace alkoholu, nadměrný přísun soli a nezdravé stravování.

Ke zvýšení krevního tlaku mohou přispívat i některé volně prodejné přípravky a doplňky stravy. O tom, zda Vámi užívaný přípravek působí nepříznivě na krevní tlak, se můžete poradit v lékárně.

Jak lze předcházet vzniku hypertenze?

 • Základ tvoří správná životospráva a to již od dětského věku – důležitá je pestrá a vyvážená strava bohatá na zeleninu, ovoce a vlákninu. Omezit množství živočišných tuků v potravě, upřednostnit rostlinné tuky na úkor živočišných (sádlo), vyhnout se smaženým jídlům.

 • Omezit příjem soli v potravě – doporučeno je asi 5g soli/den (pozor na sůl skrytou v trvanlivých potravinách, uzeninách a polotovarech).

 • Omezit alkohol.

 • Nekouřit.

 • Neopomíjet pravidelný tělesný pohyb.

 • Udržovat si správnou tělesnou hmotnost – BMI (Body Mass Index) < 25, obvod pasu u mužů < 102 cm, obvod pasu u žen < 88cm.

 • Vyhýbat se stresovým situacím.

Pomoc nejen s odvykáním kouření, ale i při snižování nadváhy můžete hledat ve speciálně označených lékárnách (logo přeškrtnuté cigarety nebo logo staženého pasu). Lékárny, které tyto speciální služby poskytují, naleznete na stránkách www.lekarnici.cz v sekci Pro veřejnost → Odborné poradenství v lékárnách.

Jaké cílové hodnoty krevního tlaku? 

 • Osoby ve věku 18 – 59 let                                          < 140/90 mmHg

 • Osoby ve věku 60 let a starší: < 150/90 mmHg

 • Diabetici bez poškození ledvin: < 140/85 – 90 mmHg

 • Osoby s chronickým onemocněním ledvin: < 130 – 140/80 – 90  mmHg         

 • Osoby po transplantaci ledvin: ≤ 130/80 mmHg

 • Těhotné ženy: < 140/90 mmHg                                         

Cílovou hodnotu krevního tlaku by měl vždy určit lékař pro každého pacienta individuálně podle jeho rizikových faktorů a snášenlivosti nižších hodnot TK. Obzvláště u starších pacientů může být často obtížné dosáhnout daných hodnot.

Uvedený text byl zpracovaný bez nároku na úplnost a dle nejlepšího svědomí autora.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít