CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • SÚDÁNŠTÍ STUDENTI MEDICÍNY SE V IKEM UČÍ LÉČIT SRDCE

SÚDÁNŠTÍ STUDENTI MEDICÍNY SE V IKEM UČÍ LÉČIT SRDCE

SÚDÁNŠTÍ STUDENTI MEDICÍNY SE V IKEM UČÍ LÉČIT SRDCE

První dva studenti z afrického Súdánu dorazili 15. srpna do Česka. Čtyřtýdenní studijní stáž jim umožní od odborníků Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze získat znalosti především v oblasti kardiologie, která je v České republice na světové úrovni. Podívají se ale i na další pracoviště s nejmodernějším vybavením a zázemím, která ve své domovině nemají a budou mít možnost poznat vyšší standard kvality zdravotní péče. Jejich pobyt umožnil Nadační fond Africké srdce, který vznikl z iniciativy kardiologů IKEM. Dává si za cíl motivovat tyto studenty k dalšímu studiu a vzděláním mediků chce také zajistit, aby se zlepšila úroveň lékařské péče v Africe. 

Program studijních pobytů pro africké studenty startuje pilotním projektem v IKEM, kam by měli přiletět vždy dvakrát ročně dva nejlepší studenti ročníku. „První dva týdny své stáže se dvaadvacetiletí studenti Lékařské fakulty súdánského Khartoumu budou věnovat práci v laboratoři na některém z již existujících projektů Centra experimentální medicíny IKEM. To by jim mělo mimo jiné pomoci s jejich první vědeckou publikací. Další dva týdny praxe se budou vzdělávat na Klinice kardiologie a Klinice kardiovaskulární chirurgie. Díky vstřícnosti vedení IKEM budou moci studenti po celou dobu pobytu bydlet zdarma na nemocniční ubytovně,” vysvětluje MUDr. Michal Pazderník z Kliniky kardiologie IKEM, který je zároveň jedním ze zakladatelů Nadačního fondu Africké srdce.

Nadační fond Africké srdce vznikl přímou iniciativou lékařů pražského Institutu klinické a experimentální medicíny - prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., FESC, přednosty Kliniky kardiologie a MUDr. Michala Pazderníka, lékaře kliniky a předsedy pracovní skupiny Kardio 35 při České kardiologické společnosti (ČKS). Současně získal podporu prof. MUDr. Miloše Táborského, Ph.D., FESC, MBA, předsedy ČKS a kardiologa MUDr. Romana Gebauera z dětské kliniky Kardiocentra v německém Lipsku. Posláním lékařů - a zdravotníků všeobecně - je pomáhat lidem v nouzi. Tento projekt je zaměřen na pomoc v oblasti, kde je to nejvíce potřeba - aktuálně v pouštním Súdánu, kde spolupracujeme s místními odborníky a pomáháme při léčbě vrozených srdečních vad u dětských pacientů. Někteří naši lékaři již mají úspěšnou misi v této zemi za sebou. Echokardiograficky vyšetřili celkem 1122 dětí na základních školách. Jen tak lze najít děti, které mají vrozené srdeční vady a poté je léčit. Ale chceme pomáhat i jinde, kde je to potřeba. Už jsme byli osloveni kolegy z Nepálu, jestli bychom podobnou dobrovolnickou misi nemohli uspořádat i v jejich zemi. Dva mladí čeští kardiologové, kteří s Nadačním fondem Africké srdce úzce spolupracují, se rozhodli podat pomocnou ruku. Plánují tam odletět na týdenní misi v říjnu 2016 v rámci své dovolené a na vlastní náklady tam echokardiograficky vyšetřovat děti ve školách. Pokusím se zajistit alespoň částečnou úhradu nákladů a dojednat zapůjčení echokardiografu od výrobce,” říká přednosta Kliniky kardiologie IKEM a člen správní rady Nadačního fondu Africké srdce prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

Vrozené srdeční vady, které lékaři odhalují na svých misích, jsou nejčastěji genetického původu, ale způsobovat je mohou i faktory vnějšího prostředí. Jen v České republice se ročně narodí asi 500 dětí se srdeční vadou. Většinu vad lze dnes upravit operačním nebo katetrizačním výkonem. Jsou ovšem oblasti na světě, kde je výskyt podobných komplikací mnohonásobně vyšší a účinná pomoc neexistuje. Proto chce Nadační fond Africké srdce zajistit účinnou podporu a dlouhodobě pomáhat dětem se srdečními problémy tam, kde není zdravotnictví na takovém stupni rozvoje jako v České republice,” doplňuje MUDr. Michal Pazderník.

Zapojit se do programu Nadačního fondu Africké srdce můžete i Vy. Investované prostředky budou použity na nákup lékařského materiálu a speciálních kardiologických pomůcek, které poputují k africkým dětem. Současně bude z těchto zdrojů hrazeno i vzdělávání afrických zdravotníků, kteří díky němu budou schopni v budoucnu účinněji pomáhat nemocným.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WEBU www.AFRICKESRDCE.cz.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít