CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • SPOLUPRÁCE VFN A IKEM: NOVÁ NADĚJE NEJEN PRO PACIENTY S NÁDORY JATER

SPOLUPRÁCE VFN A IKEM: NOVÁ NADĚJE NEJEN PRO PACIENTY S NÁDORY JATER

Všeobecná fakultní nemocnice Praha a Institut klinické a  experimentální medicíny spouští nový program onkologické léčby. Pacienti  s primárními nádory jater získají větší šanci na vyléčení. Propojením dvou  špičkových českých center vznikne specializovaný tým, který dokáže „ušít léčbu“  na míru. Nemocní s primárním karcinomem jater tak budou moci být buď  zařazeni do transplantačního programu IKEM, nebo jim bude indikována adresná  léčba na základě molekulární (genové) charakteristiky nádorové  choroby a genové výbavy pacienta v KOC VFN Praha.

11 mužů a 6 žen z každých 100 000 obyvatel se ročně dozví diagnózu karcinomu jater. Celkem 900 Čechů proto každý rok hledá u lékařů nejlepší možnou léčbu. Komplexní onkologické centrum VFN
 a Transplantcentrum IKEM nyní společně nabízí možnost personalizované léčby každého jednoho z nich. „Spolupráce mezi IKEM a VFN utváří ojedinělou  možnost pro pacienty z celé České republiky. Naše spolupráce bude probíhat  ve dvou úrovních. Pacienti s primárními nádory jater budou mít větší šanci  vypořádat se se svou nemocí pomocí transplantace jater, a pacienti IKEM, kteří  už nějakou transplantaci prodělali a objevil se
  u nich nyní nádor, budou mít možnost projít léčbou ušitou jim přímo na míru ve  VFN Praha,“
říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM. IKEM se v současné době stará o 5000 pacientů po transplantaci a kolem 500 jich ročně přibývá. Pro primární zhoubný nádor lékaři IKEM transplantovali v roce 2018 pouhých 35 pacientů.

Nový tým, který nabídne pacientům s onkologickým onemocněním pomoc, vzniká na základě snahy KOC VFN Praha vytvořit regionální síť tak, aby se k adresné léčbě dostalo co nejvíce nových pacientů. Úspěšný a  rozvíjející se transplantační program IKEM vede k nárůstu počtu nemocných  sledovaných na specializovaných pracovištích následně po transplantaci.  Nádorová onemocnění vzniklá v potransplantačním období vyžadují  koncentrovanou superspecializovanou diagnostiku a léčbu, která bude  v rámci plánované spolupráce poskytována na pracovištích Onkologické  kliniky VFN a měla by přinášet novou kvalitu péče pro tuto unikátní skupinu  nemocných. Stejně tak obdobnou spolupráci budeme nabízet i jiným zdravotnickým  zařízením,“ dodává prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel VFN a onkolog. Pacienti s nádory, které mají stejné genetické změny, dostanou léky cílené na danou změnu nezávisle na typu a primární lokalizaci nádoru. Zhoubné nádory zažívacího traktu jsou modelovým příkladem inovativního onkologického řešení.

Plánovaná mezioborová spolupráce a propojení všech léčebných možností si vyžádaly vytvoření funkčního „tumor boardu“, který byl rozšířen i o „molekulární“ experty. To vše povede ke společnému řešení superkomplikovaných případů. „Pro  pacienty v IKEM bude nově dostupný ambulantní onkolog VFN a v plánu je i  postupné rozšiřování mezioborových týmů a příprava společných výzkumných  programů," doplňuje náměstek ředitele IKEM pro strategii a rozvoj doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.

Aplikovaná tumor agnostická medicína a rozšíření poolu pacientů pro transplantaci jater je zcela novým modelem cílené léčby a vyžaduje inovativní pojetí od plátců zdravotní péče. A právě tu přislíbila největší zdravotní pojišťovna – VZP: „Projekt  spolupráce mezi dvěma superspecializovanými pracovišti, jako jsou VFN a IKEM,  který cílí na zajištění komplexní vysoce specializované péče pro pacienty  s onkologickým onemocněním jater, VZP jednoznačně podporuje v rámci  standardních úhradových mechanismů. Je to totiž plně v souladu se strategií  VZP zajistit pro všechny své klienty dostupnou a efektivní zdravotní péči,“ doplňuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít