CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Shrnutí letošního 14. Pražského workshopu o katetrizačních ablacích

Shrnutí letošního 14. Pražského workshopu o katetrizačních ablacích

Mezinárodní workshop o katetrizačních ablacích se v roce 2011 konal v prvních jarních dnech (6. - 8. 3. 2011) a na jeho organizaci se spolu s Klinikou kardiologie IKEM podílelo částečně i Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce. Pozvání opět přijala řada významných světových odborníků na terapii srdečních arytmií a většina z více než 150 účastníků sympozia již tradičně přijela ze zahraničí. 

V teoretické části zazněly přednášky zahrnující různé aspekty katetrizačních ablací. Obsažena byla jak přehledná sdělení pro začínající elektrofyziology, tak vysoce odborné přednášky s nejnovějšími poznatky o použití moderních technologií. Hlavní náplní workshopu jsou však živé přenosy z prováděných katetrizačních zákroků, které vždy vyvolají velkou neformální diskuzi, a jsou tak pro svou didaktičnost účastníky velmi ceněny. Živých přenosů bylo letos během 3 dnů trvání workshopu celkem 11. Vedle komplexních výkonů, zahrnujících ablace fibrilace síní či epikardiální ablaci komorové tachykardie, byly tento rok také předvedeny různé techniky katetrizačního uzávěru ouška levé síně, které může být u pacientů s fibrilací síní zdrojem tromboembolických komplikací. 

Unikátní byla také demonstrace katetrizační ablace provedené „na dálku“ pomocí internetového připojení. Při ní byl výkon prováděn pomocí robotického navigačního systému v Nemocnici Na Homolce, i když operatér zůstal v kongresovém sále v IKEM. Zákrok úspěšně provedl přední italský odborník prof. Carlo Pappone, podle kterého by se telemetricky prováděné výkony mohly v budoucnosti uplatnit ve výuce či ke konzultacím komplexních případů.

S rozvojem komunikačních technologií souvisí také další novinka letošního ročníku - nově bylo možno sledovat workshop a dění v konferenčním sále přes online internetové připojení.

Pražský workshop o katetrizačních ablacích tak zůstává jednou z hlavních odborných a vzdělávací akcí o léčbě poruch srdečního rytmu ve Střední a Východní Evropě.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít