CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • REZIGNACE ŘEDITELE IKEM

REZIGNACE ŘEDITELE IKEM

Ředitel Institutu klinické a  experimentální medicíny MUDr. Aleš Herman, Ph.D. rezignoval na svoji funkci  k 31. 12. 2018. Po sedmi letech se tak rozhodl ukončit svoji profesní  činnost ve státní příspěvkové organizaci a přijmout nabídku ze soukromého  sektoru.

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. vede IKEM od 1. 10. 2011. Jako tehdy nový ředitel největšího superspecializovaného centra v ČR dostal za úkol vylepšit renomé institutu, rozvíjet kvalitu poskytované péče, garantovat rozvoj institutu a perspektivu pro pacienty i zaměstnance a v neposlední řadě ekonomicky stabilizovat hospodaření IKEM. „Za mých sedm let v IKEM došlo  k výraznému rozvoji nových medicínských postupů a metod. Od začátku mého  nástupu jsem se také věnoval stavebnímu rozvoji IKEM, neboť s rozvojem  medicíny se institut dostal až na samý strop svých kapacitních možností.  Podařilo se nám postavit nový pavilon experimentální medicíny, opravit a  rozšířit stávající prostory IKEM. Ekonomicky se institutu daří, hospodaříme  s vyrovnaným rozpočtem, vytvořili jsme rezervy, které IKEM bude do  budoucna potřebovat pro svůj další rozvoj. Proto si myslím, že institut předám  svému nástupci, kterého bude vybírat ministerstvo zdravotnictví, ve skvělé  kondici a připravený na další léta, ať už budou jakákoli,“ vysvětluje MUDr. Herman a dodává: „Nyní jsem se rozhodl  přijmout nabídku ze soukromého sektoru a čelit další profesní výzvě.“

Mezi lety 2011 – 2018 v IKEM došlo k výraznému rozšíření aplikované medicíny. IKEM zavedl nové postupy léčby, výrazně rozšířil spektrum a počty transplantací nebo stal se školicím centrem pro mimosrdeční podpory:

Kardiocentrum IKEM provádí ročně kolem 1300 kardiochirurgických výkonů, včetně čtyř desítek transplantací srdce, pokračuje zde exkluzivní program mechanických srdečních podpor. Poprvé v České republice zde byl také zaveden nový typ oboustranné srdeční podpory, tzv. biokompatibilní umělé srdce CARMAT. V rámci kardiologie KC IKEM zaznamenalo nárůst počtu intervenčních výkonů, mezi které patří koronární intervence, katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI), implantace MitraClipu nebo katetrizační uzávěry srdečních defektů. Kardiocentrum udržuje vysoký počet radiofrekvenčních ablací pro arytmie, katetrizačních ablací gangliových pletení okolo srdce u nemocných s neurokardiogenními synkopami a u velkého počtu nemocných jsou implantovány kardiostimulátory a kardiovertery – defibrilátory (ICD). Dynamicky rostoucím programem je léčba plicní hypertenze a péče o nemocné s chronickým srdečním selháním.

Transplantcentrum IKEM (TC IKEM) je největším transplantačním centrem v Česku se spádovostí celé republiky a patří mezi největší transplantační centra Evropy. Ročně se zde transplantuje okolo 500 orgánů, což představuje 60 % transplantací orgánů provedených v České republice, přičemž v roce 2010 tento počet dosahoval 340 transplantací za rok. TC IKEM je multidisciplinárním pracovištěm, které zajišťuje hned několik transplantačních programů, především pak ledvin (včetně transplantací ledvin od žijících dárců), jater (jako jediné centrum ČR provádějící transplantace i u nejmenších dětí), tenkého střeva a společně s Centrem diabetologie i transplantace slinivky břišní. V roce 2014 zde byla provedena také první multiviscerální transplantace (transplantace pěti orgánů najednou). A v rámci klinické studie zde byl započet světově výjimečný program transplantací dělohy.  V mnoha činnostech dosahuje Transplantcentrum IKEM výjimečných výsledků, a to jak v porovnání v rámci ČR, tak i světa.

Centrum diabetologie (CD IKEM) je největším diabetologickým centrem České republiky. Zaměřuje se především na pacienty s orgánovými komplikacemi, tedy nejen pacienty s cukrovkou v počátečním stádiu, ale zejména pacienty s vážnějšími komplikacemi. CD IKEM pokrývá léčebně-preventivní, vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity v oborech diabetologie, metabolizmu a poruch výživy.

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. absolvoval Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Hradci Králové a má atestaci z interního lékařství a kardiologie. V roce 2000 zde dokončil postgraduální studium. Pracoval na I. interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a dále jako vedoucí pracoviště invazivní kardiologie v Krajské nemocnici Pardubice, které v letech 2001 až 2002 zakládal. S vedením nemocnice se podílel na vybudování nového Kardiocentra. Byl předsedou Vědecké rady a členem představenstva České lékařské komory, je členem Kardiologické společnosti ČLS JEP a zastával funkci tajemníka akreditační komise kardiologie. Ředitelem IKEM byl jmenován k 1. 10. 2011 tehdejším ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. V roce 2016 byl vyhlášen Manažerem roku v odvětví Zdravotnictví a vyhodnocen v TOP 10 Manažerů roku napříč odvětvím, obdržel také Cenu za inovace pro udržitelný rozvoj. Další manažerské ocenění získal v roce 2017 v rámci oceňování 100 nejlepších společností v České republice „Českých 100 nejlepších“. Vzdát se funkce ředitele IKEM se rozhodl k 31. 12. 2018.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít