CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • REKORDNÍ TRANSPLANTAČNÍ A DÁRCOVSKÁ AKTIVITA

REKORDNÍ TRANSPLANTAČNÍ A DÁRCOVSKÁ AKTIVITA

Institut  klinické a experimentální medicíny má za sebou výjimečný rok. Zdejší chirurgové  transplantovali 540 orgánů, což je nejvíce v celé historii české  transplantační medicíny v rámci jednoho centra. Navíc tak vysoký počet  vynesl IKEM do čela evropských transplantačních center.

299 ledvin, 154 jater, 38 srdcí, 41 slinivek, 1 tenké střevo a 7 Langerhansových ostrůvků – dohromady 540 orgánů, které daly šanci na nový život 486 pacientům. „Za  tímto číslem stojí enormní úsilí celého týmu Transplantcentra, od chirurgů,  koordinátorů, sester až po lékaře internisty. A neméně důležití jsou i lékaři  intenzivisté z dárcovských nemocnic. Jim všem patří dík našich pacientů,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

Rekordnímu počtu se tak zatím nevyrovná žádné jiné evropské centrum: „IKEM se stal největším  transplantačním centrem co do počtu výkonů v Evropě. Dle dostupných dat  ani největší centrum Velké Británie – Birmingham, ani centra na severu Evropy  nebo v okolních zemích nedosahují našich výsledků,“ dodává prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Nejvíce transplantací  ledvin

Kvantitativně největším programem v IKEM jsou transplantace ledvin. Loni chirurgové vyměnili ledvinu celkem 299 pacientům. Z tohoto čísla se jednalo v 33 případech o ledvinu od žijícího dárce. Program, v němž je většina párů z České republiky, rozšířily i výměny s Rakouskem a na sklonku roku 2019 s Izraelem. „Spojování dvojic probíhá každých čtvrt roku a mezinárodních spolupráce  nám dává větší možnost pro pacienty najít potenciálního dárce,“ vysvětluje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie. Transplantace ledvin představují nejlepší metodu léčby nezvratného selhání ledvin. Tím v Česku trpí přes 6000 lidí. „Jen 12  % z nich je zařazeno k transplantaci ledvin, proto je důležité, aby se každý  nemocný aktivně zajímal a nebál se zeptat svého nefrologa nebo i kontaktovat  naše koordinátory v IKEM,“ doplňuje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Nejvíce transplantací  jater u dospělých

148 dospělých dostalo díky novým játrům šanci na život. To je nejvíce dospělých od začátku tohoto programu. Zároveň chirurgové zachránili život i dalším 6 dětským pacientům. „Nejčastější indikací pro transplantaci  jater jsou u nás problémy spojené s poškozením jater kvůli alkoholismu,  dále hepatocelulární karcinom, primární sklerozující cholangitida nebo  chronická infekce hepatitidou C. Dobrá zpráva pro pacienty je, že výsledky  přežívání našich pacientů leží zřetelně nad průměrem udávaným evropským  registrem: jednoroční přežívání pacientů činí 90 %, pětileté 82 % a desetileté  74 %,“ říká doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie.

Nejvíce dárců orgánů

Výjimečná byla i spolupráce s dárcovskými nemocnice nejen v transplantačním regionu IKEM, celkem 155. Každá dárcovská nemocnice má různé podmínky, na kterých  závisí jejich možnost zapojit se do dárcovského programu. Jsou centra, která  v loňském roce indikovala i dvě desítky dárců, jiná třeba jen jednoho.  Důležité je, že záleží na každém, byť jediném dárci. Právě ten v dané chvíli  může zachránit život nemocného pacienta,“ vysvětluje doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází. Dárci orgánů se v Česku již dávno nestávají tzv. „motorkáři“, ale jsou to ve většině případů pacienti po cévní mozkové příhodě, nikoli po traumatech hlavy. Obecně jsou to spíše starší lidé, celkem 60 % z nich bylo loni starších 51 let, výjimkou nejsou dárci po sedmdesátce.

REKORDNÍ TRANSPLANTAČNÍ A DÁRCOVSKÁ AKTIVITA 2019

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít