CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • PRVNÍ TRANSPLANTACE DĚLOHY V ČR

PRVNÍ TRANSPLANTACE DĚLOHY V ČR

Historicky první transplantace dělohy v Česku trvala 16 hodin, respektive celou sobotu 30. dubna. „Nejprve jsme provedli odběr dělohy od žijící dárkyně – matky, poté následovalo promytí dělohy konzervačním roztokem a úpravy před trasnplantací. Ve třetí fázi jsme provedli samotnou transplantaci. Odběr dělohy je výkon technicky velmi náročný - operujeme totiž v pánvi, což je omezený prostor. Dělohu musíme odstranit velmi opatrně tak, abychom ji byli schopni úspěšně transplantovat. Ve světle zkušeností s ostatními transplantacemi, včetně malých dětí, mohu konstatovat, že transplantace dělohy je technicky velmi složitá. Děloha má velmi malé, předchozími porody změněné cévy. Hovoříme o tepnách průměru 1 milimetru a žilách maximálně 2-3x větších. Během operace byli spolu s členy týmu IKEM a FN Motol také dva členové týmu ze Švédska, a navíc, jako pozorovatelé, dva kolegové z USA. Ti se na transplantci dělohy teprve chystají,“ popisuje přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS., který zákrok vedl.

Transplantovanou ženu teď čeká období ambulantní léčby a přípravy na otěhotnění. „V následujících týdnech a měsících budou dárkyně i transplantovaná pravidelně sledovány ve FN Motol a IKEM. Budeme kontrolovat postup hojení, prokrvení dělohy a také léky na potlačení imunity. Část léků postupně vysadíme tak, abychom mohli za 9-12 měsíců přistoupit k umělému oplodnění. Podmínkou transplantace dělohy je předchozí příprava ve smyslu odběru vlastních vajíček a jejich oplození manželovými spermiemi. V rámci studie je v plánu 20 transplantací. Chceme tak ověřit metodu transplantace dělohy od žijící i zemřelé dárkyně. Pro některé ženy se tak může transplantace stát cestou k vlastnímu dítěti,“ vysvětluje zastupující přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA.

Existují tři skupiny žen, kterým může transplantace dělohy pomoci k otěhotnění a porodu vlastního dítěte. Jsou to ženy, kterým chybí děloha vrozeně nebo o ni přišly v průběhu života, případně ji mají z pohledu otěhotnění nefunkční. „Po švédské studii, kde bylo transplantováno celkem 9 žen, se jedná o teprve druhou studii na světě. V plánu je celkem 20 transplantací dělohy - deset žen by mělo dostat dělohu od žijící dárkyně, deset od zemřelé. Po transplantaci dělohy by měly být schopné porodit jedno až dvě zdravé děti. Naši odborníci se na tento zákrok připravovali usilovně téměř 4 roky. Jsem velmi rád, že hned první transplantace mezi matkou a dcerou proběhla bez komplikací. Obě ženy již byly propuštěny z nemocnice domů, dárkyně 6 dnů a příjemkyně 10 dnů po transplantaci,“ říká MUDr. Aleš Herman, Ph.D. ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Další ženy, které mají o transplantaci dělohy zájem a splňují přesně vymezená indikační kritéria, se už nyní vyšetřují. „Tento nový, unikátní transplantační program je dalším důkazem toho, že české zdravotnictví je na světové úrovni. Pokud se spojí ta nejlepší specializovaná centra, dokáží nabídnout pacientům maximum - a to nejen ve smyslu záchrany života, ale také v zásadním zlepšení jeho kvality - v tomto případě ve smyslu touhy po vlastním dítěti. FN Motol se problematikou pacientek bez funkční dělohy zabývá dlouhodobě, zapojení se do programu transplantace dělohy je tak přirozeným vyústěním našich snah nabídnout pacientkám možnost porodit vlastní dítě,“ doplňuje ředitel Fakultní nemocnice v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít