CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • PRVNÍ KOMBINOVANÁ TRANSPLANTACE SRDCE A JATER

PRVNÍ KOMBINOVANÁ TRANSPLANTACE SRDCE A JATER

Srdce a játra od jednoho  dárce jednomu příjemci. Historicky první kombinovanou transplantaci těchto dvou  orgánů v průběhu jednoho dne provedly týmy z pražského Institutu  klinické a experimentální medicíny. Náročná operace byla nevyhnutelná. Pacienta  ohrožovalo na životě nejen těžké srdeční selhání, ale i cirhóza jater. Čeští  lékaři se proto nebáli překročit zdravotnické standardy, které jsou ve světě doporučené. I díky tomu zachránili pacientovi život.

Těžké srdeční selhání a cirhóza jater při městnání – tak zněla diagnóza, která Petrovi Tonovi (59 let) obrátila život o 180 stupňů. Ještě letos na jaře si nedokázal představit, že by mohl vyjet bez obav na kole, na výlet do přírody nebo pracovat na zahradě. Zhoršující se zdravotní stav rozhodl o urgentní transplantaci srdce a jater zároveň. „Srdce je důmyslná pumpa, která nám udržuje oběh krve v těle a  zajišťuje zásobování orgánů živinami a kyslíkem. Petr Ton měl pokročilé srdeční  selhání, kdy už mu nezabírala žádná léčba. A najednou mu svitla naděje na uzdravení,“ přibližuje MUDr. Lenka Hošková, lékařka Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie IKEM, potíže dnes již transplantovaného pacienta. „Přes pět let jsem se intenzivně léčil,  ale nic mi nezabíralo. Když se naplno rozjely zdravotní komplikace u onemocnění  srdce v kombinaci s játry, tak bylo rozhodnuto. Zachránit mi život  mohla jen transplantace obou orgánů,“ popisuje Petr Ton.

První kombinovanou transplantaci srdce a jater provedly začátkem června 2017 společně operační týmy Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM pod vedením přednosty doc. MUDr. Ivana Netuky, Ph.D. a Kliniky transplantační chirurgie IKEM pod vedením přednosty doc. MUDr. Jiřího Froňka, Ph.D. FRCS. „V prví fázi byla důležitá zejména  detailní strategie ke startu nového programu v IKEM. Podstatná byla také  důkladná indikace. To vše probíhalo na úrovni jednání a spolupráce se Společností  pro orgánové transplantace ČLS JEP. Po důkladné rozvaze jsme se navíc v IKEM  rozhodli i pro inovativní přístup, a to, že i v případě možné oběhové nestability  pacienta po transplantaci srdce provedeme v zápětí transplantaci jater. Pro  tento případ jsme byli připraveni okamžitě zavést dlouhodobý mimotělní oběh  s vícestupňovu žilní drenáží, tzv. ECMO (Extracorporeal membrane  oxygenation). Ve finále jsme díky vhodně zvolené strategii ke stabilizaci pacienta  nemuseli k ECMO podpoře přistoupit a ušetřili jsme tak čas i možné následné  komplikace. Pro hladký průběh i řešení případných neočekávaných situací bylo klíčové,  aby spolu oba operující týmy úzce spolupracovaly a zajistily tak optimální průběh  výkonu, který dohromady trval  přibližně 9 hodin,“ říká přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

Transplantace jater byla v případě Petra Tona taktéž nevyhnutelná. Docházelo u něj k městnání a přestavbě jaterní tkáně a kvůli tomu i tento životně důležitý orgán přestával fungovat. Proto lékaři IKEM přistoupili k razantnímu kroku. I přes světově doporučované postupy se rozhodli provést transplantaci jater i v případě, že nově voperované srdce nebude ihned fungovat tak, jak má. „Transplantace jater je důležitý operační  výkon, který nejen zlepšuje kvalitu života pacienta, ale ve spoustě případů  zachraňuje život, jako tomu bylo i v případě pana Petra Tona. I proto jsme se odvážili překročit zavedené standardy a zvolili strategii sekvenční izolované transplantace, kdy využijeme  při transplantaci jater ke stabilizaci pacientova stavu podporu ECMO. Světová  zkušenost je taková, že pokud by byla prokázána nestabilita funkce srdce  před transplantací jater, tak  zdravotnická zařízení ve světě již druhou transplantaci neprovádějí. My se však  rozhodli jinak, nechtěli jsme připustit neprovedení transplantace jater z důvodu  nestability pacienta časně po transplantaci srdce. Podpora oběhu s užitím ECMO  nakonec nebyla nutná, i tak byl pro nás zvolený postup cennou zkušeností. Oba  orgány začaly fungovat ihned po transplantaci, částečně jistě i díky rychlému  průběhu obou výkonů a sehranosti obou týmů. Vše se zdárně zvládlo, pacientovi jsme  zachránili život,“ podotýká přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS.

Kombinovaná transplantace orgánů je týmovou prací napříč několika odděleními. Od koordinátorů, přes operační týmy až po anesteziology a jejich následnou péči o pacienta. Stejně tomu bylo i v případě této operace, kdy společně spolupracovaly i dva týmy anesteziologické – jeden z Kardiocentra a druhý z Transplantcentra. „Operační výkon byl bez  komplikací, i tak ale následovala speciální pooperační intenzivní péče. Především  se jednalo o zahájení imunosupresivní léčby podle speciálního dávkování. A  abychom předešli možnému riziku infekce, preventivně jsme také pacientovi  podávali antibiotika a antivirotika,“ vysvětluje MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM, a dodává: „Protože pacientův stav byl  opravdu dobrý, odpojit ho od podpůrných přístrojů, jako je třeba umělá  ventilace, jsme mohli už po 60 hodinách a po pěti dnech byl přeložen na  transplantační JIP.“ Nyní, tři měsíce od výkonu, je jeho stav velmi dobrý, pravidelně chodí na lékařské kontroly a pomalu se vrací k běžnému životu.

Nastartováním nového a ještě  k tomu kombinovaného programu transplantace srdce a jater náš Institut  dokazuje, že se nebojí neustále posouvat hranice českého zdravotnictví. Nejenže naši chirurgové provádějí operace světového  charakteru, ale navíc vždy přijdou ještě s inovativními prvky. IKEM se na spuštění tohoto programu usilovně  připravoval několik měsíců a je  vidět, že se to opět vyplatilo. Tento mezinárodně relativně málo  prováděný výkon má již nyní ve světě povzbudivé výsledky srovnatelné  s izolovanými transplantacemi jednotlivých orgánů. Doufám tedy, že se po  několika letech stane i běžně prováděnou metodou u nás a výsledky budou stejně  příznivé,“ uzavírá ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D.   

Infobox

 • Institut klinické a experimentální medicíny je jedním z mála center v České republice, která provádějí kombinované programy transplantací srdce a dalšího orgánu:
  • program transplantace srdce a ledvin byl v IKEM odstartován v roce 2002 a zatím jej podstoupilo 7 pacientů;
  • transplantaci srdce a plic lékaři v IKEM ve spolupráci s III.chirurgickou klinikou ve FN v Motole provádějí od roku 2007 a doposud tento zákrok proběhl u 3 pacientů;
  • další kombinovaná transplantace srdce a jater by měla proběhnout ještě v tomto roce
 • Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM je v posledních letech na předním místě mezi kardiochirurgickými pracovišti v České republice. Pyšní se hned několika českými i světovými prvenstvími s inovativními metodami léčby a provádí úplné spektrum kardiochirurgických výkonů včetně kombinovaných transplantací srdce. Jen letos provedli lékaři v IKEM 31 transplantací srdce, což je o mnoho více než bývá každoroční půlroční průměr.
 • Klinika transplantační chirurgie se v posledních letech pyšní mnohými českými prvenstvími. Od transplantačních programů nových orgánů jako je tenké střevo nebo děloha, přes významné rozšíření zavedených programů transplance jater (split, transplantace od živého dárce) nebo ledvin (párové a řetězové výměny).
 • Platformou pro přípravu strategie tohoto nového programového přístupu v IKEM se stala Společnost pro orgánové transplantace (SOT ČSL JEP).

Počet transplantací srdce v IKEM v letech 2014 – 2017

rok

počet

2017 (ke dni 29.8.)

31

2016

46

2015

46

2014

49PRVNÍ KOMBINOVANÁ TRANSPLANTACE SRDCE A JATER

IMG_3408.jpg IMG_3425.jpg IMG_3444.jpg IMG_3493.jpg IMG_3465.jpg IMG_3522.jpg IMG_3558.jpg IMG_3530.jpg IMG_3579.jpg

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít