CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Provozní řád provozu na komunikacích v areálu IKEM

Provozní řád provozu na komunikacích v areálu IKEM

1. Všechny komunikace v areálu IKEM mají povahu veřejné komunikace. Režim na nich podléhá obecně závazným předpisům.

2. Řidič je povinen dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem, vnitřní dopravní předpisy, pokyny zaměstnanců oddělení ostrahy IKEM a ostatních zaměstnanců firmy provádějící ostrahu.

3. Vjezdová karta vyzvednutá v automatu při vjezdu do areálu IKEM musí být uložena za předním sklem vozidla po celou dobu jeho pobytu v areálu IKEM tak, aby z ní bylo možné identifikovat veškeré údaje.

4. Vjezdová karta opravňuje k vjezdu a stání v areálu IKEM po dobu nezbytně nutnou.

5. Vjezdová karta opravňuje k vjezdu a bezplatnému stání po dobu 30 minut v areálu IKEM. Po překročení tohoto časového limitu (doba vjezdu je vyznačena na vjezdové kartě) je účtován poplatek 40 Kč za každou započatou půl hodinu, splatný při výjezdu z areálu IKEM.

6. V případě, že dojde ke ztrátě nebo k prokázanému zneužití vjezdové karty, bude účtován poplatek 500 Kč splatný při výjezdu z areálu IKEM.

7. Zastavení a stání není povoleno v areálu IKEM zejména:

- v místech omezujících provoz a průjezd sanitních vozidel, vozidel Rychlé záchranné služby a Hasičského záchranného sboru

- na stáních vyhrazených pro jiná vozidla

8. V areálu IKEM není hlídané parkoviště, a proto IKEM neodpovídá za eventuální škodu, která by na vozidle či jeho příslušenství během stání v areálu IKEM vznikla.

9. V případě porušení výše uvedených povinností se řidič dopouští přestupku, který může vést k ohrožení zdraví a života pacientů. V tomto případě bude zahájeno řízení ve spolupráci s policií ČR a Městskou policií

V Praze dne 1. 2. 2013

Pavel Volánek

vedoucí odboru technických služeb a stravování IKEM


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít