CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Prohlášení k článku MF Dnes

Prohlášení k článku MF Dnes

Institut klinické a experimentální medicíny se důrazně ohrazuje vůči rozhovoru paní prof. MUDr. Evy Sykové, DrSc. zveřejněném v MF Dnes dne 2. 6. 2016 s názvem “Uznávám chybu, vedl mě soucit“.

Dle naší detailní analýzy Institut klinické a experimentální medicíny s nadací Buněčná terapie nespolupracoval, tudíž od ní nemohl ani pobírat žádné finanční ohodnocení.

Institut klinické a experimentální medicíny se v rámci výzkumu kmenových buněk zabývá léčbou kritické končetinové ischemie a syndromu diabetické nohy. Tato léčba je prováděna v IKEM nezávisle na Ústavu experimentální medicíny AV ČR i nadaci Buněčná terapie a na firmě Bioinova. Spolupráce probíhá pouze v rámci výzkumného projektu státem zřizované Grantové agentury České republiky (GAČR) č. 14-03540S, který se zabývá lokální léčbou ulcerací pomocí kmenových buněk na zvířecím modelu (potkanech). Veškeré náklady na tento výzkum prováděný v IKEM jsou hrazeny pouze z rozpočtu uvedeného grantu, který byl řádně schválen v rámci grantového řízení GAČR.

Buněčná suspenze pro léčbu syndromu diabetické nohy u pacientů je odebírána, zpracovávána a následně aplikována do svalů dolních končetin výhradně pracovníky IKEM a pouze v IKEM. Veškeré náklady na léčbu pacientů jsou hrazeny opět a pouze z peněz určených na výzkum (výzkumný záměr IKEM, peníze z grantových agentur). Lékaři IKEM v souvislosti s buněčnou léčbou pacientů nedostali žádné odměny ani jiné finance od nadace Buněčná terapie.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít