CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přímý přenos katetrizační ablace do Moskvy

Přímý přenos katetrizační ablace do Moskvy

Dne 1. 11. 2011 se uskutečnil přímý přenos katetrizační ablace z elektrofyziologického sálu Kliniky kardiologie IKEM na Všeruský vzdělávací kurz pro mladé arytmology, který se konal v Bakulevově centru srdeční a cévní chirurgie v Moskvě. Přenos se uskutečnil v rámci iniciativy European Heart Rhythm Association. Byla demonstrována komplexní katetrizační ablace pro recidivující komorové tachykardie u pacienta po předchozím infarktu myokardu s implantovaným kardioverterem-defibrilátorem a opakovanými terapeutickými zásahy z přístroje. V průběhu 2-hodinového přenosu byly vysvětleny principy mapování substrátu pro komorové arytmie po infarktu myokardu, předvedena strategie mapování a ablace s následným testování efektu pomocí programované stimulace komor. Prof. MUDr. J. Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM, přednesl kromě praktické ukázky výkonu i přednášku shrnující různé aspekty tohoto typu katetrizační ablace. MUDr. P. Peichl, člen týmu arytmologů tohoto pracoviště, demonstroval na závěr výsledky úspěšně provedeného výkonu. Přímý přenos zajistila firma Mediacenter s. r. o.

Přenos Moskva


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít