CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 5. 5. 2010 - Nový systém vzdálené kontroly pacientů s implantovanými přístroji na KK IKEM

Praha, 5. 5. 2010 - Nový systém vzdálené kontroly pacientů s implantovanými přístroji na KK IKEM

Klinika kardiologie začíná využívat další systém pro vzdálenou kontrolu pacientů s implantovaným kardiostimulátorem, kardioverterem-defibrilátorem a záznamníkem srdeční frekvence. Systém CareLink firmy Medtronic umožňuje vzdálenou kontrolu implantovaného přístroje v předem naplánovanou dobu a díky některým dalším unikátním funkcím dokáže sledovat i stav pacienta. Tato data jsou ošetřujícímu lékaři k dispozici on-line na zabezpečeném webovém rozhraní.

Pražský IKEM je pilotním pracovištěm, kde se v těchto dnech začíná využívat systému CareLink. Tento systém je určen pro dálkovou kontrolu pacientů s implantovanými přístroji, jako jsou kardiostimulátory nebo kardiovertery-defibrilátory, a rovněž pro pacienty se záznamníkem srdeční frekvence. „Budoucnost kontroly implantovaných přístrojů jednoznačně patří telemedicíně,“ říká prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM. Díky přenosu dat o technických parametrech implantovaného přístroje lze podstatně snížit počet kontrolních návštěv pacienta v ambulanci, což v konečném důsledku přinese úspory nákladů i času. Lékař je pomocí systému CareLink informován nejen o stavu implantovaného přístroje, ale díky unikátním funkcím, kterou je například OptiVol (funkce sledující stupeň srdečního selhání), je zároveň podrobně informován o stavu samotného pacienta. „V současnosti probíhají klinické studie, které by měly v brzké budoucnosti odpovědět na otázku, zda toto sledování pacientova stavu umožní včasnou úpravu léčby a zabrání hospitalizacím v důsledku srdečního selhání,“ dodává prof. Kautzner.

Mezi nejdůležitější informace, které díky tomuto systému lékaři mají stále k dispozici, patří technické parametry implantovaného systému, včasná detekce srdečních arytmií a dalších klinicky významných událostí, a to díky inteligentnímu systému bezdrátové komunikace a přenosu dat přes mobilní síť. Informace o stavu pacienta i přístroje lze kontrolovat na zabezpečených internetových stránkách systému CareLink. To umožňuje včas reagovat na případné poruchy implantovaného systému, léčit případné arytmie a optimalizovat i léčbu srdečního selhání.

Systém funguje tak, že pacient je vybaven komunikátorem, který dokáže bezdrátově získat data z přístroje a poslat je přes mobilní síť do centra k roztřídění a uložení. Tuto informaci dostává ošetřující lékař v příslušném kardiocentru a může ji použít k změně strategie sledování nebo léčby.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít