CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 4. 3. 2013 - Novinky v léčbě srdečních arytmií – ablace alkoholem nebo kryobalony

Praha, 4. 3. 2013 - Novinky v léčbě srdečních arytmií – ablace alkoholem nebo kryobalony

Jak pomoci pacientům s obtížně léčitelnými arytmiemi? Nové strategie v jejich léčbě představí čeští i zahraniční odborníci, kteří svoje přednášky doplní o živé přenosy přímo z operačních sálů. Pražský Institut klinické a experimentální medicíny a Nemocnice Na Homolce hostí ve dnech 3. – 5. března 2013 tradiční, letos již 16. ročník Pražského workshopu o katetrizačních ablacích. Sjelo se na něj více než 200 lékařů z celého světa.

Na špatně přístupná místa v lidském srdci, která opakovaně způsobují arytmie, se zaměří kardiologové z IKEM i Nemocnice Na Homolce. Využijí přitom nové strategie, které zatím praktikuje jen několik pracovišť na světě. Institut klinické a experimentální medicíny předvede poprvé v Česku alkoholovou ablaci části svaloviny při fibrilaci síní, kterou je někdy nemožné odstranit katetrizační ablací. „Fibrilace síní je nejčastější arytmií. U některých pacientů je ale špatně léčitelná, neboť se na jejím vzniku podílí určitá oblast srdce, která je z vnitřku srdce nedostupná. Novou možností je vytvoření malého, „‚řízeného“ infarktu v této oblasti. Principem je nalezení malé  žíly, která odvádí krev z daného okrsku a její uzavření balonkem a nastříknutí malým množstvím alkoholu. Ten danou tkáň poškodí a vytvoří jizvu obdobnou jako po radiofrekvenční ablaci,“ popisuje novou metodu prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kliniky kardiologie IKEM.

Kardiologové z Nemocnice Na Homolce se například zaměří na ablace pomocí kryobalónu. „Použití inovovaného kryoablačního katetru by u této nejčastější arytmie mělo přinést vyšší efektivitu léčby za předpokladu stávající vysoké bezpečnosti zvláště, pokud jde o prokazatelně nižší výskyt němých mozkových infarktů, které se mohou vyskytnout použitím jiné ablační strategie,“ vysvětluje prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, primář Kardiologického oddělení NNH. Metodu ukáží u mladého pacienta s odoperovanou vrozenou srdeční vadou a přetrvávajícími arytmiemi, které ho mohou ohrožovat na životě „ s využitím metody dálkové magnetické navigace bude třeba ve velmi složité anatomii srdce identifikovat zdroj arytmií a pokusit se o jejich kompletní odstranění,“ doplňuje prof. Neužil.

Kardiologové taky předvedou nové metody uzávěru ouška levé síně kvůli tromboembolické chorobě, použití intrakardiální echokardiografie, nový vývoj systému MEDIGUIDE, který se v srdci pohybuje obdobně jako GPS navigace, nebo novou integraci obrazu, která využívá spojení magnetické rezonance a mapovacího systému. „Používá se například u pacientů, kteří mají v srdeční tkáni jizvu po infarktu a zároveň poruchu funkce levé komory, ze které vycházejí komorové arytmie. Před výkonem se pacientovi udělá magnetická rezonance, jizva se zobrazí, pak se vyexportuje její 3D obraz, který se přenese do mapovacího systému. Pak doktor přesně vidí hloubku té jizvy, místa, kudy vedou vzruchy a podle toho může lépe provést ablaci, zaměřit se na konkrétní místa, využít větší energie radiofrekvenčního proudu, apod.,“ popisuje prof. MUDr. Kautzner.

Přímé komentované přenosy zahájí ablační výkony ze sálů Institutu klinické a experimentální medicíny a střídat se budou s výkony v Nemocnici Na Homolce, na obou pracovištích budou spolupracovat české a zahraniční týmy.

Srdeční arytmie: jsou častým problémem pacientů ve vyspělých zemích, včetně České republiky. Nejčastější arytmií je fibrilace síní, která se vyskytuje asi u 1 - 2 % populace. A výhled do budoucnosti není optimistický. Do roku 2030 se očekává zdvojnásobení výskytu tohoto onemocnění. Podobně se zvyšuje i výskyt komorových arytmií po infarktu myokardu.

Katetrizační ablace: je metoda, kterou se odstraní uvnitř srdce tkáň, jež arytmii způsobuje - zaznamenala v posledních letech prudký rozmach díky moderním technologiím. Ty umožňují trojrozměrné mapování elektrické aktivity v srdci, zobrazení srdečních struktur a mnohem účinnější odstranění patologické tkáně.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít