CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 24. 4. 2008 - IKEM otevřel nový katetrizační sál vybavený robotickou technologií

Praha, 24. 4. 2008 - IKEM otevřel nový katetrizační sál vybavený robotickou technologií

Začátkem března byl na Klinice kardiologie pražského IKEMu otevřen nový katetrizační sál, který rozšiřuje možnosti katetrizační léčby fibrilace síní. Tento katetrizační sál je vybaven moderní robotickou technologií, která byla na trh uvedena v loňském roce. Tým Kliniky kardiologie IKEM se podílel na vývoji a klinickém zkoušení tohoto systému a v současnosti provádí katetrizační ablace fibrilace síní pomocí robotické navigace rutinně. Počtem takto provedených výkonů se toto pracoviště řadí mezi 5 předních center světě.

„Fibrilace síní patří k nejčastějším a nejsložitějším srdečním arytmiím,“ řekl prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM, „a je častou příčinou cévních mozkových příhod i dalších komplikací - například rozvoje srdečního selhání.“ Fibrilace síní se obvykle projevuje pocitem rychlého a nepravidelného bušení srdce nebo pouze zhoršením fyzické kondice. Někdy se na ni přijde náhodně při vyšetření EKG. Fibrilace síní se léčí pomocí léků (tzv. antiarytmik), ale tato léčba nemusí být vždy úspěšná nebo bývá spojena s nežádoucími účinky. V takovém případě je možno uvažovat o katetrizační ablaci.

Katetrizační ablace síní umožňuje odstranění arytmie až v 80-90 % případů. Spočívá v elektrické izolaci svaloviny plicních žil, případně ve vytvoření dalších linií „spálenin“ v levé síni. V současnosti existuje řada strategií, jak toho dosáhnout. Katetrizační výkon je ale složitý a trvá několik hodin. Vzhledem k různému tvaru a uspořádání plicních žil u každého člověka a v důsledku pulzace srdce je obtížné udržet katétr přesně ve zvolených místech a zajistit jeho kontakt se srdeční stěnou. Při roboticky prováděném výkonu je katétr stabilizován v soustavě 2 speciálních ohebných kovových pouzder a jeho pohyb je řízen na dálku pomocí pákového ovladače. To umožňuje velmi přesný pohyb katétru a zajištění jeho trvalého kontaktu se svalovinou. Podle dosavadních zkušeností se 40 takto provedenými výkony se ukazuje, že doba trvání výkonu je kratší v průměru o ½ hodiny a že účinnost v odstranění arytmie je větší. Dlouhodobá úspěšnost výkonu se stále vyhodnocuje. „Nový software navíc umožňuje provedení samotné ablace téměř bez rentgenové kontroly, čímž se více než o polovinu snižuje celková dávka záření pro pacienta,“ dodává prof. Kautzner.

Zákrok je pro pacienta bezplatný, podobně jako jiné metody katetrizační ablace, a pro IKEM je zatím hrazen v rámci paušálních plateb od zdravotních pojišťoven. Z hlediska spotřeby materiálu není výkon o mnoho dražší než dosud používané metody. Zkušenosti týmu kardiologů IKEM by měly posloužit ke zpracování nového návrhu na úhradu robotického výkonu. Čekací lhůty na provedení katetrizační ablace fibrilace síní se v současné době pohybují v průměru okolo 3 měsíců. Klinika kardiologie IKEM je prvním pracovištěm v České republice, které začalo provádět katetrizační ablace pomocí robotické technologie u záchvatovité formy fibrilace síní jako standardní službu pro své pacienty.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít