CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 2. 4. 2009 - Klinika kardiologie IKEM pořádá již 12. ročník Mezinárodního workshopu katetrizačních ablací

Praha, 2. 4. 2009 - Klinika kardiologie IKEM pořádá již 12. ročník Mezinárodního workshopu katetrizačních ablací

Již 12. ročník Pražského workshopu o katetrizačních ablacích, jehož hlavním organizátorem je Klinika kardiologie IKEM, se uskuteční v kongresovém centru IKEM ve dnech 5. - 7. dubna 2009. V rámci této akce se uskuteční i přímý přenos z moderního katetrizačního sálu Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

„Katetrizační ablace srdečních arytmií je unikátní léčebnou metodou,“ říká prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM a současně hlavní organizátor workshopu, „neboť ve většině případů umožňuje přímé odstranění příčiny arytmie – a tudíž vyléčení pacienta.“ Princip metody spočívá v tom, že pod rentgenovou kontrolou jsou do srdce zavedeny speciální ohebné elektrodové katétry, jež umožňují snímat elektrické signály a současně stimulovat srdeční svalovinu, a s jejich pomocí se přesně určí typ arytmie. Řiditelný ablační katétr poté umožní zničit místo vzniku či šíření arytmie. K tomu se nejčastěji používá radiofrekvenční proud, který se v tkáni přeměňuje na tepelnou energii a dané místo „spálí“. Existují však i jiné metody - například s použitím hlubokého zmrazení (kryodestrukce) nebo laseru. „Právě některé nové metody chceme předvést v rámci letošního ročníku workshopu“, dodává prof. Kautzner. Workshop je pořádán každoročně již od roku 1998 a dnes je mezinárodně uznávanou akcí, jež významnou měrou přispěla k rozšíření metody katetrizačních ablací nejen v Čechách, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a ve Skandinávii. V průběhu workshopu provádějí špičkoví specialisté z celého světa společně s lékaři Kliniky kardiologie IKEM katetrizační ablace jednotlivých typů arytmií v přímém televizním přenosu do posluchárny. Součástí workshopu je rovněž řada přednášek o strategiích a metodách tohoto výkonu.

Katetrizační ablace zaznamenaly v posledních letech prudký rozmach, a to především díky moderním technologiím, které umožňují trojrozměrné mapování elektrické aktivity v srdci, zobrazení srdečních struktur a mnohem účinnější eliminaci patologické tkáně. V neposlední řadě je třeba zmínit i rozvoj robotických systémů. S jejich pomocí lze provádět výkon na dálku pomocí speciálního „joysticku“. Výhodou je nejen jednodušší manipulace s katétrem a jeho větší stabilita, ale především výrazné omezení rentgenového záření, jemuž je jinak operatér vystaven. Pracoviště pražského IKEM i Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce patří mezi světové průkopníky těchto metod.

V České republice byla první neselektivní ablace (tehdy pouhé přerušení elektrického vedení mezi síněmi a komorami) provedena v IKEM v roce 1983. První selektivní výkon vedoucí k odstranění arytmie byl proveden na stejném pracovišti v roce 1992. Od té doby se stala katetrizační ablace prakticky rutinní metodou a s její pomocí se léčí téměř všechny druhy tachyarytmií. Kromě IKEM se v ČR provádějí katetrizační ablace ještě v dalších 15 centrech pro dospělé a 2 centrech pro děti. V roce 2008 bylo v České republice provedeno celkem 3.470 katetrizačních ablací, přičemž 647 výkonů přímo na Klinice kardiologie IKEM. Následuje Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce s 543 výkony.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít