CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 18. 9. 2008 - Otevření nového implantačního sálu Kliniky kardiologie IKEM v Praze

Praha, 18. 9. 2008 - Otevření nového implantačního sálu Kliniky kardiologie IKEM v Praze

Moderní implantační sál, který bude sloužit k zavádění kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a implantabilních záznamníků, otevřela v srpnu 2008 Klinika kardiologie pražského IKEM u příležitosti 50. výročí první implantace kardiostimulátoru na světě.

„Narůstající počet pacientů, kterým jsou implantovány přístroje pro tzv. resynchronizační léčbu srdečního selhání, přináší nové nároky na technické vybavení implantačního sálu,“ prohlásil přednosta Kliniky kardiologie a jeden z průkopníků tohoto způsobu léčby, prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

V těchto případech je navíc zaváděna speciální elektroda do některé z větví srdečních žil na povrchu srdce pomocí trubicovitého pouzdra a často po velmi tenkém drátěném vodiči. Použití těchto přístrojů vyžaduje angiograf (rentgenový přístroj, který slouží k zobrazení cév nastříknutých kontrastní látkou) podobné kvality jako pro provádění koronárních angiografií a dalších intervenčních výkonů. To byl hlavní podnět k tomu, aby Klinika kardiologie IKEM nově vybavila svůj operační sál.

„Je symbolické, že otvíráme nový implantační sál v období, kdy si připomínáme 50. výročí první implantace kardiostimulátoru na světě v roce 1958,“ připomněl prof. Kautzner. Přesně od té doby se totiž kardiostimulátory (neboli pacemakery, PM) používají k léčbě pomalého nebo vynechávajícího srdečního rytmu. První implantace kardiostimulátoru ve střední a východní Evropě se uskutečnila právě v pražských výzkumných ústavech, které byly předchůdcem IKEM, již v roce 1962. V následujícím desetiletí se kardiostimulátory v Ústavu pro elektroniku a modelování v lékařství, který byl součástí výzkumných ústavů sloučených později do dnešního IKEM, přímo vyráběly. Dnešní kardiostimulátory jsou miniaturní přístroje, které obsahují počítačové čipy a umožňují přizpůsobit stimulaci srdce potřebám organizmu. V roce 1982 byl v IKEM pacientovi poprvé zaveden implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD), který slouží k monitorování srdečního rytmu a okamžitému přerušení život ohrožující srdeční arytmie. V současnosti se na implantačním sále Kliniky kardiologie zavádí ročně více než 300 podobných přístrojů a toto pracoviště má značné zkušenosti se sledováním a léčením pacientů ohrožených náhlou srdeční smrtí. V roce 1999 byl v IKEM implantován první přístroj pro srdeční resynchronizační léčbu, která zmírňuje obtíže pacienta a zlepšuje prognózu nemocných s pokročilým srdečním selháním. Tyto přístroje jsou dnes většinou vybaveny i funkcí ICD, takže se kombinuje prevence náhlé smrti s léčbou srdečního selhání. V dnešní době se rovněž implantují miniaturní srdeční záznamníky, které umožňují dlouhodobé monitorování srdečního rytmu.

Nový implantační sál je vybaven i stropní kamerou, neboť Klinika kardiologie IKEM často pořádá vzdělávací akce – tzv. implantační workshopy, kdy je postup zavádění přístrojů přenášen v přímém přenosu do učebny.

Finanční prostředky na vybavení sálu byly získány díky speciálnímu grantu firmy Boston Scientific a za přispění Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“, který má své sídlo na Klinice kardiologie IKEM. Tyto prostředky byly použity na kompletní přestavbu sálu a jeho zázemí a na nákup angiografu Integris Allura firmy Philips. Celkové náklady přesáhly 13 milionů korun.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít