CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 13. 10. 2012 - Česká republika je na evropské špičce v katetrizační léčbě poruch srdečního rytmu

Praha, 13. 10. 2012 - Česká republika je na evropské špičce v katetrizační léčbě poruch srdečního rytmu

Přesně před 20 lety byla v České republice poprvé odstraněna porucha srdečního rytmu moderní metodou tzv. katetrizační ablace radiofrekvenčním proudem. Výkon provedli lékaři Kliniky kardiologie IKEM spolu s americkou lékařkou Cynthií Tracey. Dnes je tato metoda dostupná všem pacientům v ČR a Česko se tak řadí mezi nejvyspělejší evropské země co do počtu prováděných výkonů - podle tzv. White Book Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) zaujímá počtem výkonů 8. místo v Evropě - i co do jejich spektra.

Poruchy srdečního rytmu (neboli srdeční arytmie) představují významný problém. Jednak svým častým výskytem a jednak svými důsledky. Přesný výskyt všech významných arytmií není znám, ale existují kvalifikované odhady pro některé typy arytmií. Například nejčastější srdeční arytmie – fibrilace síní – postihuje asi 1 až 2 % populace a počet nemocných každým rokem narůstá. Hlavním důvodem je zejména stárnutí obyvatelstva. Důležité je vědět, že tato arytmie může probíhat u některých lidí prakticky bez příznaků a prvním projevem může být některá z komplikací, jako je cévní mozková příhoda. „Přibývají však i komorové arytmie, protože roste počet pacientů se srdečním selháním, kteří jsou těmito arytmiemi ohroženi ve zvýšené míře. Dále existuje řada arytmií, kde je skutečný výskyt v populaci ještě méně znám. Celkově bych odhadl, že arytmiemi, které jsou závažnější a nemocné skutečně obtěžují, mohou trpět 3 až 4 % obyvatel, tedy 300 - 400.000 Čechů," upozorňuje prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM. Někteří lidé však změny srdečního rytmu nemusí vnímat, proto lékaři doporučují u všech lidí nad 65 let věku alespoň jednou ročně provedení EKG a kontrolní vyšetření doktorem.

Moderní kardiologie radikálně změnila možnosti léčby širokého spektra srdečních onemocnění. Jedním z příkladů je odstranění poruch srdečního rytmu metodou katetrizační ablace, která prodělala v posledním desetiletí nebývalý vývoj. „Ten umožnilo především zavedení radiofrekvenčního proudu, který se mění v tkáni na teplo a umožňuje řízené zničení malého okrsku srdeční svaloviny, jenž zodpovídá za vznik nebo udržování arytmie," vysvětluje MUDr. Jan Bytešník, CSc., který se zasloužil o zavedení této metody u nás.

U některých arytmií je odstranění poměrně jednoduché a lze je provést pouhým mapováním za použití rentgenu a analýzy elektrických signálů z mapovacího katétru. Jiné arytmie (jako například fibrilace síní nebo komorové tachykardie) jsou velmi složité a vyžadují použití trojrozměrných mapovacích systémů nebo zobrazení pomocí intrakardiálního ultrazvuku. Výkon může trvat řadu hodin a vyžaduje od operatéra značné zkušenosti. Existují i arytmie, které ohrožují pacienta na životě a u nichž tudíž katetrizační odstranění představuje život zachraňující léčbu.

V současnosti se rozvíjejí i další nové metody, které by měly napomoci provést složitou katetrizační ablaci s co největší úspěšností a nejmenším rizikem. Jednou možností je
tzv. Medical Positioning System (MPS), což je určitá obdoba navigace pomocí GPS. „Místo satelitů jsou ale nad pacientem v zesilovači rentgenového přístroje elektromagnetické cívky a v jimi vysílaném elektromagnetickém poli je detekován s velkou přesností katétr obsahující speciální senzor. Zobrazení hrotu katétru v krátké rentgenové smyčce umožňuje následně pohybovat katétrem v srdci téměř bez potřeby rentgenového záření," popisuje výhody pro pacienta i operatéra MUDr. Robert Čihák, CSc., vedoucí Oddělení arytmologie Kliniky kardiologie IKEM.

Jinou novou technologií je senzor, který měří sílu kontaktu hrotu katétru s tkání a umožňuje tak bezpečné mapování - a podle předběžných údajů i účinnější odstranění arytmie. Rozvíjejí se i metody robotické navigace pohybu katétru, které činí katetrizační ablaci více standardizovanou a méně závislou na manuální zručnosti konkrétního operatéra. Klinika kardiologie IKEM patří k předním světovým centrům, která tuto metodu používají. „Tyto technologie se stále vyvíjejí a možná jednou změní provádění katetrizačních ablací, jako změnil autopilot létání," dodává prof. Kautzner.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít