CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Pneumologická diagnostika

Pneumologická diagnostika

Vyšetření zajišťuje radioizotopové pracoviště (RIP), objednání na vyšetření lze pouze přes ošetřujícího lékaře.

Perfúzní scintigrafie plic 99mTcMAA 

Indikace: objektivizace a ověření rozsahu alterace plicní perfúze při onemocnění plic, průkaz a kvantifikace poruchy  distribuce perfúze –susp. EP, dále např.  před resekcí plicní tkáně.

Vyšetření trvá cca 20 min., před vyšetřením není nutná speciální příprava.

Simultánní vyšetření perfuse 99mTcMAA a ventilace 81mKr plic

Indikace: scintigrafie obou funkcí, zvyšuje specificitu dg. poruchy plicní perfuse.

Vyšetření trvá cca 20 min., před vyšetřením není nutná speciální příprava.

Alveolokapilární clearance 99mTcDTPA aerosol

Indikace: monitorování progrese procesu a efektu léčby intersticiálních plicních onemocnění (kryptogenní fibrotizující alveolitis, sarkoidóza, systémové choroby pojiva, azbestóza, toxické postižení plic apod.).

Vyšetření trvá cca 90 min., před vyšetřením není nutná speciální příprava.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít