CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Nový zjednodušený způsob objednávání pacientů do ambulancí Kliniky kardiologie pro referující lékaře

Nový zjednodušený způsob objednávání pacientů do ambulancí Kliniky kardiologie pro referující lékaře

Ke zkvalitnění spolupráce s referujícími lékaři jsme vytvořili nový objednávací systém pro ambulantní vyšetření nebo kontroly. Toto kontaktní místo je určeno především pro lékaře, kteří objednávají pacienta ke konziliárnímu ambulantnímu vyšetření. Může se na něj obrátit i pacient, který již je v IKEM léčen, pokud vyžaduje jeho zdravotní stav mimořádnou kontrolu.

Pacienti, kteří by chtěli být léčeni v IKEM, by měli mít doporučení od lékaře, optimálně by je měl lékař objednat sám. Bez doporučení se musí obrátit na sekretariát Kliniky kardiologie a vedení kliniky posoudí konkrétní případ.

Klinika kardiologie nenahrazuje praktické kardiology a  neprovádí běžná kardiologická vyšetření na přání pacienta. Podobně nezajišťuje  preventivní kardiologické prohlídky.


Kontaktní údaje:

Tel.: 702 145 010 (8:00-14:00)

E-mail: ambulance.kardiologie@ikem.cz Další důležité kontakty pro lékaře:

Hot line: 730 182 222 (domluva o akutních  stavech, 24/7)
Help line: 730 184 444 (domluva o neakutních  překladech k vyšetření nebo léčbě – po-pá, 7.30-16.00)
Help line arytmologie: 605 222 878 (konzultace  týkající se léčby arytmií– po-pá, 7.30-16.00)

Akutní kardiologie – příjem
Tel.: 261 363 002, 003

Všeobecné kardiologické ambulance
 Tel.: 261 363 111
 Tel.: 236 055 109
 Tel.: 236 053 111

Arytmologie
 Tel.: 261 363 008 či 009 (fibrilace síní)
 Tel.: 261 363 010 – č. 15 (Holterovské vyšetření)
 Tel.: 236 055 130 či 409
 Tel.: 605 222 878 (Help line)

Neinvazivní kardiologie
 Tel.: 236 055 034
 Tel.: 236 055 030 (ECHO, zátěžové testy)

Srdeční selhání
 Tel.: 236 055 264, 236 055 259
 Tel.: 236 055 111 (Ambulance po transplantaci)
 Tel.: 236 055 143 (Ambulance po transplantaci)

Plicní hypertenze
 Tel.: 261 365 259
 Tel.: 800 888 068 (HOT line)

Katetrizační sály
 Tel.: 236 055 113 (intervenční kardiologie)
 Tel.: 261 365 200 (ambulantní výkony)
 Tel.: 236 055 105 (elektrofyziologie)
 Tel.: 236 055 112 (implantační sál)


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít