CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • NOVÁ METODA ODBĚRU ORGÁNU: TRANSPORT BIJÍCÍHO SRDCE

NOVÁ METODA ODBĚRU ORGÁNU: TRANSPORT BIJÍCÍHO SRDCE

Na  začátku letošního října použily týmy z pražského IKEM poprvé v Česku  novou metodu odběru orgánu - srdce. Ta umožní transport bijícího srdce ve  fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Jedná se o  zásadní posun v kvalitě transplantací srdce v ČR a přináší větší  šanci nemocným, že se nového orgánu dočkají. Nová metoda rozšíří nabídku  možných orgánů k transplantaci a zároveň může pomoci při převozech na  větší vzdálenosti.

83 lidí[1]  v Česku čekalo na začátku října na nové srdce. Jeden z pacientů se  dočkal, jeho nové srdce by ale za normálních okolností bylo  k transplantaci odmítnuto. V jedné z nemocnic ústeckého kraje indikovali lékaři mladého  dárce, jeho srdce ale nebylo metabolicky zcela ideální a bylo za hranicí  standardních medicínských kritérií. To byl důvod, proč se lékaři z IKEM  rozhodli poprvé použít novou metodu fyziologického transportu, aby orgán pro  pacienta mohli zachránit. Na jednom konci tak stála smrt mladého člověka, na  druhém život pro staršího muže. „Především  je nutné kolegům z Krajské zdravotní poděkovat, že jsme právě u nich a  s jejich pomocí mohli průlomovou metodu vyzkoušet. Je pro nás významná  zejména tím, že se odebrané srdce napojí na přístroj, který simuluje  fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a my jsme schopni ho  dostat do metabolicky optimální kondice a exaktně posoudit jeho použitelnost,“  popisuje prof. MUDr. Ivan Netuka, PhD., přednosta Kliniky kardiovaskulární  chirurgie IKEM.  

Ideálními podmínkami se srdce natolik stimuluje, že předchozí nedobré parametry vymizí a orgán se stává kvalitním. A to se také stalo: za téměř 4 hodiny, kdy bylo srdce napojeno na přístroj a převáženo do IKEM, se natolik „zotavilo“, že mohlo být transplantováno. „Pacient, který toto  srdce dostal je ve velmi dobré kondici, probíhá u něj standardní  rekonvalescence a v blízké budoucnosti bude propuštěn z IKEM domů,“ doplňuje prof. Netuka.

V IKEM se ročně transplantuje přes 40, v celé republice pak přes 70 srdcí. Dle zkušeností ze světa lékaři nyní předpokládají, že by se počet transplantací v ČR mohl zvýšit až o 20 %. Větší naději by tak mohli dostat nejen dospělí pacienti, ale i ti mladší 18ti let. „Za posledních 10  let bylo v IKEM transplantováno 6 dětí mladších 18 let a 5ti dětem byla  implantována dlouhodobá srdeční podpora. A právě i pro takové pacienty by nová  metoda odběru mohla být velmi prospěšná, protože by se nového srdíčka dočkali  dřív. I když v institutu nemáme dětský program transplantací srdce, úzce  spolupracujeme s Dětským  kardiocentrem FN v Motole, vedeme čekací listinu a operujeme  některé pacient z řad teenagerů,“ vysvětluje prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM.

Zavést novou metodu se v IKEM podařilo i díky přispění neveřejného sektoru. „Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Kapka naděje a společnosti  Shell, které nám přístroj pro transport bijícího srdce pořídily. A pak také  Všeobecné zdravotní pojišťovně, se kterou je domluveno, že tuto metodu budou  podporovat. Doufáme, že se podobná dohoda podaří i s ostatními  pojišťovnami,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Společnost Shell Czech Republic a.s. dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje zejména projekty v oblasti léčby krvetvorby. „Jsem nesmírně rád, že se naše dosavadní  spolupráce s Českým registrem dárců krvetvorných buněk při IKEMu rozrostla  o tuto doslova srdeční záležitost. Tímto děkuji všem našim věrným zákazníkům  podporujícím Kapku naděje, bez kterých by pořízení nákladného přístroje  v hodnotě 7,5 milionu korun nebylo možné,“ komentuje dnešní předání unikátního přístroje Pavel Los, předseda představenstva Shell Czech Republic a.s. „Kdyby  naše činnost pomohla zachránit jen jediný lidský život, tak to stojí za to. To  je Motto Kapky naděje od samého začátku. Jsem velice ráda, že jsme právě tento  přístroj mohli s přispěním společnosti Shell pořídit a výrazně jsme tak  zvýšili naději na přežití mnoha pacientů. Když jsme se dozvěděli, že byl  přístroj již použit a příjemce srdce se dobře zotavuje, byli jsme s kolegy  dojatí. Jsem ráda, že díky partnerům můžeme dělat opravdu smysluplnou práci,“ dodala Vendula  Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.

 VZP slíbila uhradit 8 – 10 těchto odběrů ročně. „Pacienti, kteří čekají na transplantaci  srdce, touto novou metodou mají možnost získat větší šanci, že se pro ně srdce  najde. Proto doufám, že se v ČR podaří tuto metodu natolik rozvinout, že  se doba na čekací listině na transplantaci srdce výrazně zkrátí,“ dodává Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.[1]Zdroj: https://www.kst.cz/wp-content/uploads/2019/10/Waiting-list-CR-09_2019.pdf

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít