CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Nefunkčnost portálu veřejných zakázek – NEN

Nefunkčnost portálu veřejných zakázek – NEN

V pátek 15. 2. 2019 došlo u systému NEN (portál veřejných zakázek) k provozní události, jež byla zapříčiněna sadou chyb (kombinace technické závady a lidského faktoru) na straně provozovatele NEN. IKEM tuto informaci obdržel od provozovatele dne 19.2.2019.

Toto selhání má za následek nedostupnost části dat u vybraných veřejných zakázek – nedostupné jsou přílohy (tj. dokumenty ve formátu .doc,.pdf,.xls, atd.) vložené v rozmezí od 1. 1. 2019 00:00 do 13. 2. 2019 00:00.

Při provozní události nedošlo k žádné kompromitaci dat ani jejich odcizení. Dokumenty jsou v systému dostupné, nicméně nelze je zatím „napárovat“ na konkrétní veřejné zakázky.

Rádi bychom oznámili všem dodavatelům, že IKEM není provozovatelem systému NEN, a tedy za vzniklou situaci nemůže a nenese za ni žádnou odpovědnost. V současné době IKEM ve spolupráci s provozovatelem NEN prověřuje všechny vyhlášené zakázky a pracovníci institutu podnikají kroky k nápravě vzniklé situace.

Věříme, že všechna zadávací řízení vyhlášená v tomto období budou zdárně brzy dokončena.

Děkujeme za pochopení. 

Ing. Lubomír Matěna, MHA

náměstek Úseku investic a investiční výstavby

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít