CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Mezinárodní seminář s názvem „The past, present and future of ICD therapy“

Mezinárodní seminář s názvem „The past, present and future of ICD therapy“

Dne 16. října 2009 uspořádala Klinika kardiologie IKEM mezinárodní seminář s názvem „The past, present and future of ICD therapy“. Na semináři vystoupilo celkem 9 řečníků, z toho 7 zahraničních.

V úvodu byla připomenuta historie léčby pomocí ICD ze zvláštním zaměřením na situaci v bývalém Československu. Na semináři se sešli oba aktéři první implantace (MUDr. Bytešník a Seah Nisam z firmy Boston Scientific). Poté proběhla diskuze o problematice primární prevence náhlé srdeční smrti u pacientů po infarktu myokardu, včetně časného období (studie DINAMIT a IRIS) a u pacientů s kardiomyopatiemi a syndromem dlouhého intervalu QT.  V další přednášce byl shrnut přínos srdeční resynchronizační léčby, zejména ve spojení s ICD. Komplikacemi léčby ICD, jako jsou četné recidivy arytmií nebo komplikace vyžadující chirurgickou revizi systému, se zabývaly další přednášky. Na závěr byly nastíněny možnosti monitorace přístrojů ICD na dálku a vyhlídky v této oblasti do budoucna.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít