CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Medical Tribune/ Fibrilace síní nahlížena z různých pohledů

Medical Tribune/ Fibrilace síní nahlížena z různých pohledů

"Terapie fibrilace síní. Je na místě pragmatismus?" - pod tímto názvem se konalo v rámci XVIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti symposium firmy Abbott pořádané ve spolupráci s Klinikou kardiologie IKEM. Se svými příspěvky vystoupili odborníci z této kliniky, MUDr. Dan Wichterle, Ph.D., její přednosta prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., MUDr. Robert Čihák, CSc., a MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

Fibrilace síní se řadí mezi nejčastější tachyarytmie, postihuje jedno až dvě procenta celkové populace, její výskyt prudce stoupá s věkem, v devátém deceniu dosahuje 11 %, u nemocných se srdeční nedostatečností dosahuje až 40 procent. Vzniká častěji u nemocných s hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, chlopenními vadami a u již zmíněné srdeční insuficience. Z ostatních příčin je nutno jmenovat akutní perikarditidu, thyreotoxikózu a stavy po srdečních operacích.
Za patofyziologický podklad fibrilace síní se považují mnohočetné reentry okruhy v obou síních v okolí přirozených anatomických a funkčních překážek, jako jsou ústí plicních i dutých žil, koronárního sinu apod. Elektrokardiograficky je fibrilace síní charakterizována nepravidelnou komorovou akcí a přítomností fibrilačních vlnek. Fibrilace síní s sebou přináší hemodynamické změny, jejichž hlavní příčinou je ztráta síňového příspěvku a zrychlená nepravidelná komorová frekvence. Zvláště při současném postižení diastolické funkce levé komory dochází k poklesu minutového objemu a vzestupu konečného diastolického tlaku v levé komoře.
V léčbě fibrilace síní rozeznáváme tři cíle: normalizaci srdeční frekvence, prevenci trombembolických příhod a verzi na sinusový rytmus s jeho stabilizací. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D., se ve své přednášce věnoval posledně jmenované strategii léčby fibrilace síní, strategii akutní kardioverze. Kardioverze lze rozdělit na tři skupiny, a to kardioverzi elektrickou, provedenou elektrickým výbojem, farmakologickou, provedenou podáním specifického antiarytmika, a jejich kombinaci...

Plné znění článku: Medical Tribune 7. 6. 2010, sešit C, rubrika Kardiologie


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít