CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Klinika rozšířila spektrum prováděných výkonů

Klinika rozšířila spektrum prováděných výkonů

Od července letošního roku rozšiřuje Klinika kardiologie spektrum výkonů, které nabízí svým pacientům, o program katetrizačního uzávěru ouška levé síně pomocí speciálního okludéru.

Výkon je vhodný u nemocných s fibrilací síní a vysokým rizikem tromboembolických komplikací i navzdory správně vedené antikoagulační terapii, nebo u pacientů se závažnými krvácivými komplikacemi. V oušku levé síně totiž nejčastěji vznikají krevní sraženiny (tromby), které se mohou uvolnit do krevního oběhu a ucpat přívod krve např. do mozku (vznik iktu, mozkové mrtvice). 

Prvním pacientem byl 52letý muž po předchozích katetrizačních ablacích pro déletrvající fibrilaci síní s vysokým rizikem srážení krve v oušku levé síně při jeho špatném stahování. Výkon byl proveden spolu s profesorem Thorstenem Lewalterem z Mnichova, který má s těmito výkony velmi značné zkušenosti.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít