CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Klinika kardiologie na X. kongresu praktických lékařů a sester

Klinika kardiologie na X. kongresu praktických lékařů a sester

Klinika kardiologie IKEM a společnost Solen s.r.o. uspořádaly ve dnech 10. - 11. října 2013 již X. kongres praktických lékařů a sester. Akce se konala v Kongresovém centru U Hájků v Praze.

Bohatá účast ukázala, že multioborová témata jsou pro praktické lékaře velmi atraktivní. První sekce byla věnována fibrilaci síní a její léčbě. Velmi bohatá diskuze odrážela mnoho terapeutických možností a záludností.

V průběhu kongresu se uskutečnil i workshop věnovaný praktickému nácviku kardiopulmonální resuscitace. Další témata byla věnována endokrinologii, epilepsii a problematice polymorbidních nemocných. Kromě firemních sympozií patřil první den kongresu přednáškám o bronchiální obstrukci a chlamydiových infekcích. Druhý den byl pak věnován léčbě obezity, nefrologii a dermatologii.

Oficiální program kongresu najdete zde.

Přednášky bloku věnovaného fibrilaci síní najdete zde.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít