CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Katetrizační cévní výkony - nechirurgické

Katetrizační cévní výkony - nechirurgické

Vyšetření se provádí na pracovišti ZRIR - oddělení intervenční radiologie.  

Nejčastějším terapeutickým (léčebným) výkonem na oddělení intervenční radiologie je perkutánní transluminální angioplastika (PTA). Jde o lékařský výkon, při kterém jsou zúžené či uzavřené cévy (tepny nebo žíly) zprůchodněné bez chirurgického zásahu. Během výkonu intervenční radiolog umístí tenkou cévku, na jehož konci je speciální balonek, do zúžené nebo uzavřené cévy. Insuflací (nafouknutím) tohoto balonku dojde k rozšíření cévy až do původního průsvitu a tím se zlepší průtok krve cévou.

U nemocných s hemodialyzačním a-v shuntem provádíme výkony, které zásadně prodlužují životnost tohoto shuntu.

Někdy je PTA doplněna implantací stentu. Stent je kovová (nebo z různých slitin zhotovená) výztuž, která pomáhá udržet cévu dlouhodobě průchodnou. Pokud se stent pokryje speciální látkou (protézou) vzniká stentgraft. Tento potom implantujeme do různých aneuryzmat (výdutí) – nejčastěji do hrudní a břišní aorty.

Embolizace tepen je výkon, při kterém intervenční radiolog úmyslně uzavírá patologické tepny, které zásobují zhoubný nádor. Při průkazu krvácející tepny (např. z poškozené tepny při vředové chorobě) uzavíráme tuto tepnu speciálním materiálem a zabraňujeme tím ztrátě krve, která může mít pro nemocného nedozírné následky.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít