CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Katetrizační cévní diagnostika a na ni navazující endovaskulární terapeutické výkony

Katetrizační cévní diagnostika a na ni navazující endovaskulární terapeutické výkony

Vyšetření se provádí na pracovišti ZRIR - oddělení Intervenční radiologie.

Nejčastějším diagnostickým výkonem na tomto oddělení je angiografické vyšetření – to je rentgenové vyšetření cév (tepen a žil) v celém těle. Výkon provádí specialista – intervenční radiolog. Na základě angiografie je možno určit další léčebný postup.

Důvodem pro provedení angiografie jsou klinické příznaky, které svědčí pro zúžení či úplný uzávěr příslušné tepny (nejčastěji na podkladě aterosklerózy) či žíly.
Např. při zúžení či uzávěru tepen zásobujících dolní končetinu vzniká při námaze (chůzi) bolest, která přinutí nemocného se zastavit a odpočinout si. Těmto bolestem říkáme klaudikace.

Zúžení tepny, která zásobuje ledvinu, může v některých případech způsobit vysoký krevní tlak. Postižení tepen zásobujících mozek mohou mít za následek různé příznaky mozkové ischémie (nedokrvení).

Uzávěr žil na dolní končetině vyvolá v některých případech velký otok a bolest této končetiny.
Onemocnění, která vyvolávají zúžení či uzávěry tepen a žil je celá řada, jejich příznaky odvisí od orgánu, který příslušná tepna zásobuje a nelze je na tomto místě všechny popsat.

Ostatní indikace k provedení angiografického vyšetření jsou většinou před navazujícím léčebným výkonem, jako např. prokázání patologické vaskularizace nádoru (abnormální tepny typické pro zásobení zhoubného nádoru) před vlastní embolizací, prokázání krvácení z tepny před vlastní embolizací (viz dále), nebo zobrazení aneuryzmatu (výdutě) tepny před zavedením stentgraftu (viz dále) a podobně.

Angiolinka Siemens Axiom ArtisAngiolinka Siemens Artis zee ceiling

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít