CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Kardiologická diagnostika

Kardiologická diagnostika

1.  KARDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Legenda:
A – indikace
B – příprava pacienta, informace o vyšetření
C – doba trvání vyšetření
D – způsob objednávání

Perfúzní scintigrafie myokardu – SPECT (99mTc  MIBI)

A - posouzení průtoku krevním řečištěm myokardu, dif. dg. bolestí na hrudníku, dg. ICHS sy AP – dg. rozsahu a závažnosti poruchy perfúze a alterace viability myokardu LK, stanovení EF a objemových ukazatelů LK

B - provádíme dvoudenní protokoly – zátěžové vyšetření + klidové vyšetření (v případě normálního nálezu při zátěži se nemusí klidové vyš. provádět). Do žádanky vhodné uvést kardiologickou anamnézu, výsledky ergometrie, nález ECHO srdce, chronickou terapii, kontraindikací farmakol. testu (astma bronchiale, CHOPN, st.p. CMP). Výjimečně možné provést jednodenní protokol

Příprava  k vyšetření:
Bicyklová ergometrie: Pacient musí být nalačno alespoň 2 h před vyšetřením. Výjimka pro pacienty s DM (lehká snídaně, léky a insulin dle  zvyku)!

Léky:

  • vysadit BB 48 h před vyšetřením, dle potřeby nahradit jinými léky (rozhodne indikující lékař)
  • vysadit nitráty 24 h před vyšetřením
  • ostatní léky nevynechávat – v den vyšetření užít! Přinést s sebou lékařskou zprávu, nález ECHO srdce ne starší jednoho roku, všechny léky, pohodlný oděv a obuv.

Farmakologická zátěž:

Dipyridamol/Regadenoson – u pacientů neschopných fyzické zátěže z extrakardiálních a kardiálních příčin, při LBBB                                                                                                                  

  • 24 h před vyšetřením nepít nápoje obsahující kofein (káva, čaj, kola, energetické nápoje), nejíst banán, čokoládu a neužívat léky obsahující kofein (některá analgetika, léky na hubnutí)
  • vysadit léky obsahující methylxantiny, kofein, pseudoefedrin alespoň 2 dny

Dobutamin – u pacientů neschopných fyzické zátěže při kontraindikaci dipyridamolu (asthma bronchiale, CHOPN…)

* platí všechno jako pro ergometrii
C - Každé vyšetření trvá cca 2h, jednodenní protokol cca 4h
D - Zátěže se provádí po-út, klidové vyšetření st-čt

Klidové vyšetření

A - K upřesnění nálezu po zátěžové scintigrafii myokardu, při průkazu viability myokardu (s podáním NTG)

B - Nevysazujte žádné léky, nemusíte být nalačno. S sebou vzít svačinku či čokoládu. Vyšetření proběhne za cca hodinu po aplikaci radiofarmaka.. Většinou navazuje na zátěžovou scintigrafii myokardu, výjimečně se může provést i jako vstupné vyšetření

Radionuklidová  rovnovážná ventrikulografie (99mTc-erytrocyty in vivo)

A - Tomografické gateované vyšetření srdce k vyhodnocení hemodynamických parametrů levé a pravé komory a posouzení regionální kinetiky levé komory srdeční u pacientů se srdečním selháním, kardiomyopatii, při terapii kardiotoxickými cytostatiky.

B - Podání 400ug Chlorigenu k blokádě štítné žlázy 30 minut před podáním 99mTcO4. Před akvizicí pacient odloží kovové a silikonové předměty z oblasti hrudníku.

C - Vyšetření trvá cca 1 h

D - Po telefonickém objednání, lze každý den

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít