CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Informace pro zájemce o léčbu diabetu formou přeprogramovaných buněk

Informace pro zájemce o léčbu diabetu formou přeprogramovaných buněk

Vážená paní, vážený pane,

reaguji tímto na váš dotaz, týkající se možného použití v laboratoři vyvinutých buněčných linií pro léčbu diabetu.

Základní poruchou při diabetu 1. typu je úplný nebo téměř úplný zánik buněk, které v tzv. Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní tvoří inzulín. Také u pokročilejších forem diabetu 2. typu je těchto buněk nedostatek.

Nabízí se tedy naděje, že by v budoucnu mohl být diabetes léčen pomocí transplantace náhradních buněk, které by rovněž byly schopné vytvářet v těle inzulín podle potřeby pacienta.

Výzkum, jak získat tyto náhradní buňky vytvářející inzulín, probíhá v řadě světových laboratoří a také v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Zatím se ale nikde na světě a ani v IKEM nepodařilo vyřešit základní problémy, které spočívají v tom jak

  • získat dostatečné množství vhodných buněk, které by dlouhodobě přežívaly a byly schopné nahradit přirozené lidské buňky tvořící inzulín;
  • ověřit bezpečnost těchto buněk, zejména aby nehrozilo po transplantaci riziko, že se později přemění v jiné typy buněk, například nádorové;
  • zajistit dlouhodobé přežití těchto buněk v těle příjemce tak, aby byla zajištěna jejich dostatečná výživa a aby nebyly ničeny imunitním systémem pacienta.

Výzkum se nachází zatím v čistě laboratorní fázi. Vědci testují vhodné buněčné zdroje v tkáňových kulturách, případně je zkoušejí podávat laboratorním zvířatům. Zatím jen u několika osob byly buňky odvozené od kmenových buněk produkující inzulín testovány v USA nebo jiných západních zemích s vysokým zdravotním standardem, aby se testovala jen jejich bezpečnost. Příslušným pokusům předcházelo složité odborné a etické schvalování. Zatím se podobné postupy u lidí neosvědčily a nikde na světě neprobíhají klinické studie zahrnující více osob.

V žádném případě není možné tento způsob léčby diabetu zkoušet u lidí bez dlouhodobého laboratorního testování a vystavení všech potřebných povolení. V České republice rovněž nebyl zatím vyvinut žádný vhodný zdroj inzulín tvořících buněk, který by postoupil do vyššího stádia laboratorního testování. Nejsou proto pro jejich testování připravovány žádné klinické studie.

Je proto zbytečné, abyste usiloval(a) o zařazení do podobných klinických studií. Žádné podobné studie v ČR neprobíhají a v následujících několika letech probíhat nebudou. O dalším pokroku ve výzkumu léčby diabetu u nás i ve světě pomocí v laboratoři připravených buněčných linií se snažíme naši veřejnost průběžně informovat.

Za tým pracovníků zabývajících se transplantační léčbou diabetu a používání náhradních zdrojů inzulín produkující tkáně,

3. 12. 2018                                                                        

Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
Přednosta Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM a vedoucí Laboratoře Langerhansových ostrůvků Centra experimentální medicíny IKEM

                                                 


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít