CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • IKEM OTEVÍRÁ NEJMODERNĚJŠÍ MAGNETICKOU REZONANCI: PRO PACIENTY Z CELÉ ČR, ALE I PRO VĚDU A VÝZKUM

IKEM OTEVÍRÁ NEJMODERNĚJŠÍ MAGNETICKOU REZONANCI: PRO PACIENTY Z CELÉ ČR, ALE I PRO VĚDU A VÝZKUM

Institut klinické a experimentální medicíny uvádí do provozu magnetickou rezonanci, která představuje absolutní kvalitativní a technologickou špičku na poli MR tomografů. A přináší hned dvě celkem zásadní výhody oproti svému předchůdci: otvor magnetu je o 15 cm širší, což nejen umožní vyšetřit i obéznější pacienty, ale je přijatelnější pro nemocné s klaustrofobií. Z ekonomického hlediska pak nemusí probíhat pravidelné doplňování kapalného helia, které se používá k jejímu chlazení.

Nová magnetická rezonance nahrazuje starý systém, který v IKEM sloužil od roku 2007. „Výměna přístroje, na které v IKEM probíhalo vyšetření stovek pacientů, je naší největší letošní investiční akcí. Doufám, že nový přístroj bude sloužit minimálně stejně dobře jako přístroj minulý nejen v klinické praxi, ale i pro vědu a výzkum, které jsou nedílnou součástí našeho superspecializovaného zdravotnického zařízení,“ říká ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA. „IKEM je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice s mezinárodním renomé a jako takové si zaslouží to nejšpičkovější vybavení. Obecně je velmi důležité, aby peníze nesměřovaly pouze do platů, jako tomu bylo v posledních letech, ale také na rozvoj infrastruktury, modernizace přístrojů a budov. Pevně věřím, že nový přístroj v IKEM bude dobře sloužit jak pacientům, tak jeho zaměstnancům,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Výkonnější gradientní systém a kvalitnější RF systém (64 nezávislých přijímacích kanálů oproti 18 u systému předchozího, čtyři nezávislé vysílací kanály na rozdíl od jediného u staršího tomografu) umožní nejen zkrátit jednotlivá měření, ale také zvýšit kvalitu obrazů. „Jako první má tento systém zabudované fyziologické sensory přímo ve vyšetřovacím stole – tzv. Biomatrix systém – což usnadňuje vyšetření v hrudní a břišní oblasti, které jsou synchronizovány s dechem pacienta. Instalovaný přístroj má jako jediný klinický systém v ČR možnost pracovat i s jinými než vodíkovými jádry, tedy např. s fosforovými či fluorovými jádry,“ vysvětluje prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc., přednosta Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM.

Také u softwaru došlo k ohromnému vývojovému posunu. Ten v praxi vede ke zkrácení vyšetřovacích protokolů a zvýšení kvality MR obrazů. „Zmiňme například simultánní náběr více vrstev najednou či algoritmy s optimalizovanou redukcí měřených dat a iterativní rekonstrukcí,“ doplňuje doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. ze stejného pracoviště IKEM. Pro Institut klinické a experimentální medicíny je důležitý i vědecký potenciál přístroje Siemens Vida a to od možnosti plně kontrolovat všechny parametry vyšetřovacích sekvencí až po samotné programování sekvencí v prostředí IDEA. „MR přístroj MAGNETOM Vida je naší vlajkovou lodí v segmentu 3T se 70 cm otvorem gantry a prvý přístroj 3T s novou platformou Biomatrix. Toto řešení nabízí několik inovací jako např. zlepšení homogenity pomocí přídavného shimu přímo v hlavové cívce, zabudované sensory pro snímání dechu atd. Biomatrix technologie vybavená umělou inteligencí maximálně eliminuje vliv odlišností a specifik jednotlivých pacientů na výslednou kvalitu vyšetření. Nový přístroj přináší oproti doposud instalovanému výhodu ve vyšší cívkové denzitě i výkonu gradientního systému, což umožní zkvalitnění, zrychlení i rozšíření diagnostických možností pracoviště,“ uvedl Vratislav Švorčík, ředitel Siemens Healthcare. Magnetická rezonance má v IKEM velmi dlouhou tradici. V roce 1987, tedy před 32 lety, byl v IKEM instalován vůbec první československý tomograf magnetické rezonance a to Siemens Magnetom 1,5 Tesla (teprve jako druhý v zemích tehdejšího východního bloku). Obrovskou zásluhu na tom měl tehdejší přednosta radiologického oddělení prof. MUDr. A. Belán. Také další prvenství na tomto poli patří IKEM - první MR tomograf s magnetickým polem 3 Tesla v České republice byl uveden do provozu v IKEM v roce 2007. A byl to právě tento přístroj Siemens Trio 3T, který je v tuto chvíli nahrazován novým, moderním MR tomografem Siemens Vida 3T. V jistém smyslu tak tento nový přístroj tvoří již čtvrtou generaci MR tomografů v IKEM.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít