CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • IKEM MÁ NOVÉHO ŘEDITELE

IKEM MÁ NOVÉHO ŘEDITELE

Na doporučení výběrové komise složené z dvaadvaceti představitelů odborných společností, profesních komor, vzdělávacích institucí, odborů a nemocnic jmenoval ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA na pozici ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny jeho ekonomicko-provozního náměstka Ing. Michala Stiborka, MBA. Ten 1. ledna 2019 nastoupil do čela IKEM. 

Ing. Michal Stiborek v IKEM pracuje od listopadu 2010 jako ekonomicko – provozní náměstek. V současnosti má odpovědnost především za celkové řízení a plánování veškerých ekonomických činností, zajištění vyrovnaného hospodaření, sestavování rozpočtů nákladů a výnosů včetně jejich vyhodnocování, koordinace investičních plánů a řízení proveditelnosti investičních záměrů, řízení úhrad poskytované zdravotní péče, vyjednání s jednotlivými plátci o vlastních podmínkách úhrad, nastavování ekonomických procesů napříč celým institutem s podporou plného využívání IT technologií, zpracování ročních účetních závěrek a řízení procesů v oblasti nákupu materiálů a služeb.

Je  pro mě obrovská čest, že v IKEM povedu velký tým chytrých a pracovitých lidí, kteří dělají tu nejlepší medicínu, vědu i výzkum. Tým lidí, kteří tvoří  instituci, ve které se chtějí léčit pacienti z celé České republiky.  V institutu pracuji od roku 2010 a za tu dobu se pro mě stal srdeční záležitostí. Mým cílem proto je především zajistit kontinuitu jeho rozvoje. Rád bych se zaměřil na tři klíčové oblasti – na rozvoj klíčových center v poskytování zdravotních služeb, na vědu a výzkum, a na funkční ekonomický systém, stabilní rozvoj a hospodaření,“ říká ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.

IKEM přebírá po MUDr. Alešovi Hermanovi, Ph.D., který na post ředitele největšího superspecializovaného centra rezignoval v polovině listopadu a přijal nabídku ze soukromého sektoru. Ing. Stiborek tak má za cíl především dodržet kontinuitu současného nasměrování institutu: „Přebírám institut po řediteli, který se zasloužil o rozvoj  medicínských programů a metod stejně jako o stavebně-investiční rozmach. Za to  bych mu chtěl velmi poděkovat a do jeho nejen profesního, ale i soukromého  života popřát jen to nejlepší. Můj předchůdce byl lékař, já jsem ekonom.  Chci proto nově zřídit klíčový lékařský poradní orgán, tzv. Kolegium ředitele, jehož členy budou přednostové center, odborní vedoucí lékaři, pracovníci institutu a zástupci Vědecké rady IKEM. Jeho primárním úkolem bude navrhovat koncepci rozvoje lékařské péče, vést vysoce odbornou dozorovou a poradní činnost nad léčebně–preventivní částí institutu a zároveň bude definovat okruhy spolupráce s vysokými školami a specializovanými pracovišti.“  

Před rokem 2000 působil Stiborek pro společnost Ernst & Young v divizi podnikového poradenství. Cílem této divize byl performance improvement – analýza efektivnosti firemních procesů, definování potenciálu ke zvyšování výkonnosti firmy, příprava rozpočtů a nákladových kalkulací. Od roku 2000 do roku 2010 pracoval ve vedení obchodních společností (např. SVIT Zlín nebo Marila – Balírny).


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít