CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • IKEM MÁ NOVÉ PROFESORY

IKEM MÁ NOVÉ PROFESORY

IKEM MÁ NOVÉ PROFESORY

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 15. prosince 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol nové profesorky a profesory vysokých škol. Tento nejvyšší vědecko-pedagogický titul získali hned dva lékaři IKEM. Velmi gratulujeme prof. MUDr. Vojtěchu Melenovskému, CSc. z Kliniky kardiologie IKEM a prof. MUDr. Tomáši Huclovi, Ph.D. z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

prof. MUDr. Tomáš Hucl,  Ph.D.

V roce 2000 dokončil 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a nastoupil na Kliniku hepatogastroenterologie IKEM, kde pracuje doposud. Absolvoval stipendijní pobyty na Univerzitě v Heidelbergu v Německu a Johns Hopkins Univerzitě v USA, kde se věnoval především studiu molekulární biologie karcinomu. Byl dlouholetým členem výboru Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii, předseda její edukační komise, je členem výboru České gastroenterologické společnosti a výboru její endoskopické sekce. Byl hlavním organizátorem řady mezinárodních kongresů v České republice i ve světě. Dlouhodobě působí jako učitel na 1. lékařské fakultě. Hlavním předmětem jeho zájmu jsou pankreatobiliární onemocnění.

prof. MUDr. Vojtěch  Melenovský, CSc.

Po ukončení 1. lékařské fakulty UK v roce 1994 začal pracovat na III. interní klinice VFN v Praze. Zpočátku se věnoval problematice metabolizmu, následně kardiologii. Na této klinice získal odbornou kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii a obhájil kandidátskou vědeckou práci. Od roku 2002 pracoval jako výzkumný pracovník v John Hopkins Hospital (Baltimore, USA) pod vedením prof. Davida Kasse, a současně v NIH (NIH-NIA, Baltimore USA) na výzkumu patofyziologie srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF). Po návratu do ČR v roce 2005 nastoupil na Kliniku kardiologie IKEM, kde zastává funkci Zástupce přednosty pro vědu a výzkum. V Roce 2012-2013 získal stipendium Fulbrightovy nadace a absolvoval roční stáž na Mayo Clinic (Rochester, USA).V roce 2013 habilitoval na I. lékařské fakultě v oboru vnitřní lékařství. Od roku 2013 vede oddělení srdečního selhání kliniky kardiologie. Mimo klinické práce rozvíjí interdisciplinární výzkumný program zaměřený na různé aspekty patofyziologie chronického srdečního selhání, v jehož rámci IKEM spolupracuje s Akademií věd ČR (FGÚ), 1. LF UK (BIOCEV) a Mayo Clinic (Rochester, USA).

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít