CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Hvězda e-learningu nezapadá

Hvězda e-learningu nezapadá

Znalosti se nemohou hromadit a osvojovat „do zásoby“. Obsahy učiva se musí aktuálně zprostředkovat a zaměřovat na potřeby jednotlivců a také podniků. V poslední době pomáhá tento úkol stále více zajistit učení využívající informační technologie.

Potřeba celoživotního učení se rychle rozšiřuje, také metody a přístupy v rozvoji vzdělávání se v posledních letech poměrně rychle vyvíjejí.
Máme tu například e-learning off-line a on-line, tzv. blended learning. Jaké jsou prognózy pro letošní rok?
Ve vyspělých zemích budou mít podle Chief Learning Officer Magazine na firemní vzdělávání zásadní vliv tři trendy: > Vzdělávací programy řízení talentů. Obchodní poptávka po integrovaných řešeních řízení talentů bude mít letos největší vliv na firemní vzdělávání. Zaměří se zejména na oblast rozvoje vůdcovství, integrace nových zaměstnanců a rozvoje kariéry.
Nové vzdělávání podle potřeb. Již v minulých letech se hovořilo o rychlém e-learningu, podpoře výkonnosti a neformálním učení. V tomto roce to však bude znamenat ještě větší bezprostřednost, personalizaci a důležitost.
Samostatně publikovaný obsah. Asi 70 procent celkového objemu firemního vzdělávání probíhá prostřednictvím zkušeností z praxe. Znamená to, že nejlepší instruktory a vzdělávací zdroje mají firmy přímo ve svých řadách a je důležité naučit se je efektivně sdílet.
Hvězda e-learningu tedy nezapadá. V prvních dvou případech se jedná o nezastupitelný nástroj, ale i zkušenosti se dají zprostředkovat za pomoci informačních a komunikačních technologií. Celkově jsou na alternativní profesní vzdělávání podle studie poradenské firmy Arthur D.
Little kladeny požadavky, aby bylo: decentralizované (nezávislé) na pracovišti a lehce přístupné, časově nezávislé, libovolně opakovatelné a hodnověrné, pružně, flexibilně použitelné, levnější než tradiční vzdělávací metody, orientované na úspěch a schopné ho kontrolovat, orientované na osobní potřeby a na růst jednotlivce.
KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY VYUŽITÍ U NÁS V České republice e-learning využívají rozličné firmy a organizace. Jen namátkou můžeme jmenovat Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM), České dráhy, ČSOB nebo třeba Hewlett-Packard. Jedním z velkých uživatelů je pak Česká pojišťovna, která zvažovala využít e-learningu už na přelomu tisíciletí. Před zavedením e-learningu disponovala propracovaným systémem vzdělávání zaměstnanců všech profesí včetně kompletní evidence v centrálním informačním systému. Dynamika pojistného trhu však přinášela takové množství nových produktů či změn ve stávající nabídce, že organizace klasických prezenčních kurzů k těmto změnám v reálném čase nebyla možná.
„Protože máme lidi po celé republice a navíc ještě obrovskou obchodní externí síť, kterou musíte také obsluhovat – tak jsme v útvaru vzdělávání hledali cesty, jak to vše zvládnout,“ zdůvodňuje zájem o e-learning Jan Drábek, vedoucího referátu e-learning z úseku personálního České pojišťovny. „Museli jsme inovovat. Klasickou cestou to skutečně není možné. Máte případy, kdy musíte zaškolit tři až čtyři tisíce lidí po celé republice a školení má fakticky trvat jen půl hodiny.“
Nechtěli jít do zbytečného rizika, a tak celou věc sondovali – na pracovištích, mezi manažery.
A zkusili pilotní kurz „Vyjednávání“. Připravovali ho společně se softwarovou a vzdělávací firmou. Jelikož kurz byl i zvukový a protože pojišťovna ještě neměla na síti zvuk, výsledkem byl CD ROM. To se psal rok 2001. Kvalitu kurzu dokládá fakt, že dodnes je v nabídce žádaným kurzem.
Rozjezdu pomohlo i to, že e-learning se stal jedním z deseti až dvanácti celofiremních každoročních projektů, které vedení sleduje. Tak se podařilo, že během tři čtvrtě roku bylo na světě už několik kurzů on-line. Vždy se při tom vycházelo z toho, že se jedná o produkt pro určitého uživatele a s ním se také požadavky na kurz konzultovaly. I dále se pokračuje tak, že po výrobě kurzu se čeká na odezvu a udělají se případné korekce.
Dnes pojišťovna provozuje na 85 kurzů a elektronických testů. Návratnost investic se těžko počítá. V pojišťovně však využili diplomové práce jedné kolegyně a mají určitá vodítka. ...

Plné znění článku: HR management | 26.3.2008 | rubrika: Příloha | strana: 51 | autor: Jan Přikryl 


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít