CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Hodnocení publikační činnosti, RIV

Hodnocení publikační činnosti, RIV

Hodnocení publikační činnosti, RIV

Evidence publikační činnosti v IKEM probíhá prostřednictvím informačního systému OBD. Pro získání přístupu do systému nebo jakékoli bližší informace prosím kontaktujte správce: Zuzana Fialová nebo Marie Tischlerová, tel. l. 5077.


Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IKEM se odesílají do RIV, následně probíhá jejich hodnocení a na základě získané bodové hodnoty se stanoví výše institucionální podpory pro daný rok.


Za odevzdání výsledku do RIV odpovídá jeho GARANT, kterým je jeden z tvůrců. Například u článku je zpravidla garantem korespondující autor nebo autor, který je zároveň řešitelem grantu, na který byl článek publikován.

Garant odpovídá za to, že všechny údaje o výsledku jsou pravdivé a správné, pokud se na výsledku podílí autoři z více institucí, měl by garant zajistit jednotné vykázání výsledku do RIV všemi předkladateli. 


Poslední bodové hodnocení výsledků výzkumu:

Hodnocení z předchozích let bohužel nejsou momontálně dostupná z důvodu dlouhodobého výpadku informačního systému pro vědu, výzkum a inovace.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít