CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Edukační programy

Edukační programy


[ Cílová kotva 1 ]

1) Individuální edukace

Určeno pro: primárně pro pacienty s diabetem z ambulancí Kliniky diabetologie IKEM.
Náplň edukace:

 • režimová opatření
 • dieta
 • selfmonitoring
 • zvládání akutních komplikací diabetu – hypoglykémie, hyperglykémie
 • léčba inzulínem
 • fyzická aktivita a diabetes
 • prevence pozdních komplikací diabetu

Kontakt: Počet míst je omezen a je nutno se objednat osobně, telefonicky, nebo mailem.

Edukační oddělení Kliniky diabetologie IKEM
2.  patro, ambulance číslo 18
Vídeňská  1958/9
Praha 4

tel: 23605 2310
Bc. Vladimíra Havlová vlhv@ikem.cz
Jana Mašková jams@ikem.cz
Bc. Kateřina Čechová kace@ikem.cz

[ Cílová kotva 2 ]

2) Skupinová edukace

Určeno pro: pacienty s diabetem léčené inzulínem. Podmínkou není sledování v rámci ambulancí KD IKEM. Edukace probíhá za 5 denní hospitalizace spojené s léčbou diabetu a vyšetřením jeho komplikací.
Zajištěno edukačním týmem lékařů-diabetologů, edukačními diabetologickými  sestrami, nutričním terapeutem, podiatrickou sestrou, psychologem a  fyzioterapeutem.
Náplň edukace:

 • zvládání akutních komplikací diabetu - hypoglykémií a hyperglykémií
 • zvládání stresu
 • léčba inzulínem
 • dietní léčba
 • fyzická aktivita a diabetes
 • prevence pozdních komplikací diabetu

Termíny: 

Kontakt:
Žádost s doporučením od ošetřujícího lékaře je možno též poslat na:
Edukační  oddělení Kliniky diabetologie IKEM
2.  patro, ambulance číslo 18
Vídeňská  1958/9
Praha  4

tel: 23605 2310
Bc. Vladimíra Havlová vlhv@ikem.cz
Jana Mašková jams@ikem.cz
Bc. Kateřina Čechová kace@ikem.cz
MUDr. Robert Bém, Ph.D. robe@ikem.cz


[ Cílová kotva 3 ]

3) Kurzy

Možnosti využití technologie inzulínových pump v léčbě diabetu.
Určeno  pro: pacienty s diabetem léčené inzulínovou pumpou -  v IKEM, pokud nebude naplněna kapacita, tak i pro ostatní. Nutno se telefonicky domluvit.

Náplň:

 • význam pump pro diabetiky
 • modelové situace při léčbě pumpou
 • počítání sacharidů a kalkulované bolusy
 • chyby a omyly při léčbě pumpou
 • praktické procvičování práce s pumpou (nastavení bazálů a bolusů; PC stahování dat)

Dlouhodobý kontinuální monitoring glykémií pomocí senzorů.
Určeno pro: pacienty s diabetem využívající dlouhodobou monitoraci glykémií pomocí senzoru  -  léčené v IKEM, pokud nebude naplněna kapacita, tak i pro ostatní. Nutno se telefonicky domluvit.

Náplň:

 • Práce se sensorem, technika stažení dat do PC
 • Chyby a omyly při zavedení sensoru a stahovaní dat do PC
 • Orientace ve stažených datech, zásady čtení grafů a dalších informací
 • Řešení akutních komplikací, úprava bolusů, bazálů – podle vlastních grafů   

Kontakt:
Počet míst je omezen a je nutno se objednat osobně nebo mailem.
Edukační oddělení Kliniky diabetologie IKEM
2.  patro, ambulance číslo 18
Vídeňská  1958/9
Praha  4

tel: 23605 2310
Bc. Vladimíra Havlová vlhv@ikem.cz
Jana Mašková jams@ikem.cz
Bc. Kateřina Čechová kace@ikem.cz Link na žádanku?


[ Cílová kotva 4 ]

4) Semináře

Určeno pro: pacienty s diabetem se zájmem dozvědět se více o své nemoci.
Náplň:  témata pokrývající celou diabetologii
Termíny: každý první čtvrtek v měsíci, pokud není uvedeno jinak

Kontakt:  
Edukační  oddělení Kliniky diabetologie IKEM
2.  patro, ambulance číslo 18
Vídeňská  1958/9
Praha  4

tel: 23605 2310
Bc. Vladimíra Havlová vlhv@ikem.cz
Jana Mašková jams@ikem.cz
Bc. Kateřina Čechová kace@ikem.cz


[ Cílová kotva 5 ]

5) Cvičení  pro pacienty s cukrovkou

Určeno pro: pacienty s diabetem se zájmem zlepšit svoji tělesnou kondici nebo pro pacienty se syndromem diabetické nohy odlehčující dolní končetiny -  léčené v IKEM, pokud nebude naplněna kapacita, tak i pro ostatní. Nutno se telefonicky domluvit.
Náplň: cvičení s vyškoleným personálem, nácvik vhodných jednotek pro pravidelné domácí cvičení.

Termíny:
každé úterý od 16-17 hod – cvičení pro pacienty se syndromem diabetické nohy (tělocvična IKEM)
každou středu od 13-14 hod – ostatní pacienti (tělocvična TN)

Kontakt:
Edukační  oddělení Kliniky diabetologie IKEM
2.  patro, ambulance číslo 18
Vídeňská  1958/9
Praha  4

tel: 23605 2310
Bc. Vladimíra Havlová vlhv@ikem.cz
Jana Mašková jams@ikem.cz
Bc. Kateřina Čechová kace@ikem.cz


[ Cílová kotva 6 ]

6) Edukace zdravotníků

 • Specializační odborná stáž – Edukace a léčba diabetiků léčených inzulinem. Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie a edukační sestry. Program: Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně selfmonitoringu. Praktická stáž během kurzu pro pacienty.


 • Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků
  • Program
  • Přihláška
  • Fotografie


 • Certifikovaný  kurz pro všeobecné sestry v podiatrii
  • Program
  • Přihláška
  • Fotografie

Diavengers

Pracovní skupina Diavengers pořádá pravidelné workshopy/přednášky pro zdravotníky s cílem sdílení praktických novinek v léčbě diabetu a zvyšování odborné erudice nejen mladých diabetologů. Podílí se také na přípravě edukačních materiálů pro pacienty s diabetem i pro zdravotníky.

[ Cílová kotva 8 ]

7) Zajímavé odkazy

Webové  stránky - redukční kurzy 
www.stob.cz 
www.vstj.cz

Webové stránky o diabetické dietě
www.diabetica.cz
www.lecbacukrovky.cz
www.kaloricketabulky.cz

Aplikace
Kalorické tabulky
Alkohol kalkulačka

Časopisy
DiaStyl - www.diastyl.cz

Celiakie
www.celiak.cz
www.potravinybezlepku.cz


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít