CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Do Prahy míří špičky světové kardiologie – jejich hlavní téma: léčba srdečních arytmií pomocí katetrizační ablace

Do Prahy míří špičky světové kardiologie – jejich hlavní téma: léčba srdečních arytmií pomocí katetrizační ablace

Jaro ve světové kardiologii patří tradičnímu Pražskému workshopu o katetrizačních ablacích. Ve dnech 18. - 20. března 2012 proběhne v české metropoli jeho 15. ročník. Ústředním tématem diskuzí budou strategie katetrizační léčby fibrilace síní. Hlavním organizátorem je Klinika kardiologie IKEM a Nadační fond Moderní léčba arytmií. V rámci této akce se uskuteční i přímé přenosy z katetrizačního sálu Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Srdeční arytmie jsou častým problémem pacientů ve vyspělých zemích, včetně České republiky. Nejčastější arytmií je fibrilace síní, která se vyskytuje asi u 1-2 % populace. A výhled do budoucnosti není optimistický. Do roku 2030 se očekává zdvojnásobení výskytu této arytmie. Podobně se zvyšuje výskyt komorových arytmií po infarktu myokardu.

Katetrizační ablace - tedy metoda, kterou se odstraní uvnitř srdce tkáň, jež arytmii způsobuje - zaznamenala v posledních letech prudký rozmach díky moderním technologiím. Ty umožňují trojrozměrné mapování elektrické aktivity v srdci, zobrazení srdečních struktur a mnohem účinnější odstranění patologické tkáně. „V neposlední řadě je třeba zmínit i rozvoj robotických systémů, s jejichž pomocí lze provádět výkon na dálku. Výhodou je nejen jednodušší a přesnější manipulace s katétrem a jeho větší stabilita, ale především výrazné omezení rentgenového záření, jemuž je jinak pacient i operatér vystaven,” popisuje rozvoj technologií v oboru Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. z Kliniky kardiologie pražského IKEM.

Účastnící workshopu tak budou mít možnost shlédnout v přímém přenosu použití novinek jako nový navigační systém a roboticky nebo magneticky řízená ablace. Dále bude demonstrováno použití intrakardiální echokardiografie, laserového balónu nebo technologií měřících míru kontaktu katétru s tkání. Přenos lze sledovat také online zde.

Srdeční arytmie budou pacientům odstraňovat před zraky svých kolegů nejen čeští odborníci, ale i špičkoví operatéři z celého světa. „Jsou to ti nejlepší z oboru a některé lze považovat za pionýry katetrizačních ablací,” dodává přednosta Josef Kautzner z IKEM. Do Prahy přijede například Francis Marchlinski z Philadelphie, Douglas Packer z Mayo Clinic v Rochesteru, Hiroshi Nakagawa z Oklahoma City nebo Vivek Reddy z New Yorku. Ten k dlouholeté spolupráci s českými kardiology uvádí: “Tato spolupráce mně a mým pražským kolegům přinesla možnost aplikovat nejnovější postupy, což ve svém důsledku umožňuje pacientům být léčeni těmi nejnovějšími technologiemi, které jsou vůbec ve světě dostupné, a tím řešit ty nejsložitější arytmie, které jinde ve světě ani není možné léčit.”

Přímé komentované přenosy zahájí ablační výkony ze sálů IKEM. V ostatních dnech se pak budou střídat s výkony v Nemocnici Na Homolce, na obou pracovištích budou spolupracovat české a zahraniční týmy. „Mezinárodní spolupráce v medicíně je v současné době naprostou nezbytností, a to jak v oblasti základního výzkumu, tak i v oblasti klinických aplikací. Je zároveň možností, jak například v naší nemocnici můžeme aplikovat nejnovější ověřené postupy zejména v rámci léčby srdečních arytmií, a myslím, že jsme se spolu s pracovištěm v IKEM zasadili o to, abychom vývoji nových postupů a metod udávali krok s cílem prosadit se mezi světovou špičku,” uzavírá primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Petr Neužil, CSc.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít