CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Dlouhověkost bez léků : Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu

Dlouhověkost bez léků : Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu


Název projektu : Dlouhověkost bez léků : Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu

Příjemce : Institut klinické a experimentální medicíny

Partner : ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Období realizace : 1. července 2012 – 30.6.2014

Problematika a cíle projektu :

Nefarmakologické možnosti ovlivnění zdravotního stavu představují významné a celospolečensky závažné téma, zejména vzhledem k nárůstu počtu tzv. civilizačních chorob. Jen malá část studentů má znalosti o rozsahu vědeckého výzkumu v této oblasti a o jeho potenciálních přínosech. V ČR je výzkum v této oblasti soustředěn zejména na Pracovišti preventivní kardiologie IKEM, s pacienty pak v nemocnicích i soukromě pracují zejména absolventi oborů Nutriční terapeut a Fyzioterapeut. Předložený projekt má za cíl popularizovat výsledky výzkumu v oblasti nutriční terapie a fyzioterapie zejména mezi studenty a pedagogy uvedených oborů, pro které připravuje komplexní vzdělávací a motivační program, umožňující zvýšit jejich kvalifikaci a tím i potenciál uplatnění na trhu práce. Cílem projektu je účinným způsobem popularizovat a propagovat nové poznatky z výzkumu týkající se závažných chorob, možností jejich prevence a léčby minimalizující užívání léků.

Projekt obsahuje řadu klíčových aktivit zaměřených na různé cílové skupiny (VŠ studenti, posluchači univerzity třetího věku, pedagogičtí pracovníci) a různé způsoby informování o problematice. Pro magisterské studenty je připravena série přednášek v tématech nutriční terapie a fyzioterapie, letní a zimní škola, na které budou prohloubeny a praktickým způsobem procvičeny a ověřeny získané znalosti, zajímavé budou nepochybně i stáže pro studenty na Pracovišti preventivní kardiologie IKEM či popularizační přednáškový cyklus pro univerzitu třetího věku a vše bude doplněno vhodnými nástroji elektronické výuky a propagace (e-Learning a internetové stránky projektu s publikovanými články na zajímavá témata, publikační výstupy výzkumu zaměřené na civilizační choroby).

Kontakty :

Hlavní garant a vedoucí vědecké rady projektu :

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. – přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM (vead@ikem.cz)

Manažer projektu : Ing. Jan Tomanec (jan.tomanec@centrum.cz)

Administrativní činnosti : Štěpánka Kostihová (koss@ikem.cz)


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít