CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Den otevřených dveří Kliniky kardiologie

Den otevřených dveří Kliniky kardiologie

Den otevřených dveří

Vážení kolegové studenti,

Rozhodli jsme se pro Vás uspořádat 3. Den otevřených dveří, jehož cílem je přiblížit Vám v koncentrované formě hlavní obory současné kardiologie a motivovat Vás k výběru tohoto oboru.

Klinika kardiologie IKEM je pracovištěm, které se zabývá veškerými podobory kardiologie, včetně transplantací srdce. Přednáškový den je koncipován tak, aby Vám několik přednášek přineslo přehled možností současné akutní kardiologie, intervenční kardiologie, arytmologie, zobrazovacích metod a nastínilo problematiku léčby chronického srdečního selhání. V průběhu programu předvedeme ukázky 2 výkonů z oblasti intervenční kardiologie a arytmologie a pozveme Vás na oběd.

Pro zájemce jsme připravili i prohlídku Kliniky kardiologie v průběhu polední přestávky.

Pevně věříme, že tento Den otevřených dveří, který je koncipován jako neformální setkání s Vámi, přispěje k tomu, že si někteří z Vás zvolí kardiologii za svůj budoucí obor.

Těšíme se na Vaši účast!

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kliniky kardiologie IKEM


Více informací a registrace dostupné na webu Kardioakademie IKEM.


Program© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít