CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • DAR ŽIVOTA ZEMŘELÝCH ŽIVÝM

DAR ŽIVOTA ZEMŘELÝCH ŽIVÝM

Dva tisíce nemocných čekají v České republice ročně na  záchranu nebo výrazné zkvalitnění svého života. Jejich jediná naděje spočívá  v transplantaci orgánů. Nejčastěji se jedná o transplantaci ledvin a  jater, dále pak o transplantaci srdce, slinivky břišní, plic nebo tenkého  střeva. Naději na život těmto pacientům dávají především zemřelí dárci. Těch  bývá v IKEM ročně okolo dvou set. Každý z nich může pomoci až deseti  dalším nemocným. Pro lepší orientaci v dárcovství orgánů představuje IKEM jedinou  informační brožuru pro pozůstalé v Česku s názvem Dar života. Ta podrobně  popisuje nejen odběr orgánů, ale také cestu orgánu od příjemce k dárce,  vysvětluje legislativu nebo nároky pozůstalých po odběru orgánů od dárce.

                  Smrt mozku – nejčastější diagnóza pacienta, který se v daný okamžik stává potenciálním dárcem orgánů. Tím se však nemůže stát každý zemřelý. Důvodů je několik – většinou jsou medicínské, ale časté jsou i důvody lidské. „Lékaři z dárcovských  nemocnic plní velmi těžkou úlohu v celé problematice dárcovství orgánů.  Musejí být ve velmi psychicky náročných situacích empatičtí, citliví, ale  zároveň pragmatičtí a racionální. A to je velmi nesnadná úloha. Náš tým  z Transplantcentra IKEM se snaží být v co nejužším kontaktu s  těmito lékaři a být jim maximálně nápomocní při nesnadné komunikaci  s pozůstalými,“ říká doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází. V průzkumu Institutu klinické a experimentální medicíny z let 2011–2017, kterého se zúčastnilo 218 lékařů intenzivistů dárcovských nemocnic regionu IKEM, vyplývá, že právě komunikace s rodinou při oznamování zařazení do dárcovského programu je pro lékaře velmi psychicky zatěžující. „Institut klinické a experimentální medicíny  ročně provede odběr orgánů od přibližně 200 dárců. Znamená to, že ročně lékaři  z dárcovských nemocnic promlouvají s více než 200 rodinami a blízkými svých  pacientů. Informace podávané v těchto chvílích nemusí být úplně srozumitelné,  proto IKEM připravil v Česku jedinou informační brožuru s názvem Dar života. Ta  podrobně popisuje nejen odběr orgánů, ale také cestu orgánu od příjemce až po  dárce. Reflektuje také důležité informace, na které se například pozůstalý  ostýchá zeptat, nebo i nastiňuje otázku legislativního ukotvení dárcovství orgánů,“  dodává doc. Pokorná

                  Brožura pozůstalým nabídne také i druhý pohled – autentické výpovědi transplantovaných a zachráněných pacientů, kterých každoročně přibývá. 497 – přesně tolik orgánů bylo v loňském roce v IKEM transplantováno nemocným. Dohromady se tak podařilo zachránit život, anebo ho výrazně zkvalitnit, 458 pacientům. „Jeden dárce orgánů může  pomoci až devíti nemocným pacientům. V České republice se stejně jako ve světě  nejčastěji transplantují ledviny, dále pak játra, srdce, slinivka, plíce, tenké  střevo a v rámci klinické studie i děloha. Chirurgové vloni v institutu  transplantovali celkem 252 ledvin, z čehož se ve 207 případech jednalo o  ledvinu od zemřelého dárce. V případě transplantací ledvin a jater představuje  IKEM jeden z největších evropských transplantačních programů,“ říká přednosta Transplantcentra IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

                  Pacienti s postiženými orgány jsou vedeni v čekací listině, dokud se nenajde vhodný dárce, který odpovídá nejen medicínským kritériím, jakými jsou krevní skupina, laboratorní výsledky, ale také na naléhavosti transplantace, váhovém a velikostním poměru mezi dárcem a příjemcem. „Čekací  doba výrazně závisí na tom, zda se najde dárce či nikoliv. Aktuálně je  v Česku na čekací listě 1 174 pacientů, z nichž nejvíce pacientů, 804,  čeká na novou ledvinu. Všechny naše transplantační úspěchy jsou tedy přímo  úměrně závislé na dárcovské aktivitě. Chtěl bych proto velmi poděkovat našim  spádovým dárcovským nemocnicím, se kterými je výborná spolupráce a díky jejich  odborníkům a profesionálnímu přístupu, můžeme denně rozdávat dary života,“ uzavírá ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

 Zeď života

Institut klinické a experimentální medicíny odhalil vloni na Památku zesnulých, 2. listopadu, pietní místo věnované všem dárcům orgánů, které dosud v České republice nebylo. Jedná se o dvě velkoformátové skleněné desky, na kterých jsou vepsána jména 2652 dárců orgánů z regionu TC IKEM z let 1986–2016. Tzv. „Zeď života“ slouží k vyjádření úcty, vzpomínky a poděkování od rodin a blízkých dárců, ale i od příjemců, jejich rodin a zdravotníků. Pietní místo o velikosti 3 x 2,4 metru je vyrobeno speciální metodou zatavení fólií mezi dvě velkoformátová bezpečnostní skla, která dohromady mají tloušťku téměř 2 cm a celé pietní místo váží přes 200 kg. Na jaře roku 2018 byla „Zeď života“ doplněna o stěnu menšího formátu, na které jsou vepsána jména dárců orgánů za rok 2017. S doplňováním jmen za uplynulé roky počítá IKEM i do budoucna. Pietní místo je denně navštěvováno příjemci orgánů, kteří zde symbolicky vzdávají hold těm, kteří jim zachránili život. 

Multimediální web  (www.darci.ikem.cz)

Na podporu dárcovského programu má IKEM také multimediální web s informacemi pro rodiny dárců orgánů. Web obsahuje informace o dárcovství, indikacích k odběru, logistiky nebo i nárocích pro pozůstalé. Stránky jsou doplněné videy, fotkami i kontakty.

Pozn. Aktuální stav čekací listiny v ČR je k 2. 11. 2018, zdroj: Koordinační středisko transplantací


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít