CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • ČEŠTÍ KARDIOLOGOVÉ JSOU SVĚTOVOU ŠPIČKOU V OBORU

ČEŠTÍ KARDIOLOGOVÉ JSOU SVĚTOVOU ŠPIČKOU V OBORU

Čeští kardiologové opět dokázali, že ve  svém oboru patří ke světové špičce. Odborníci z Institutu klinické a  experimentální medicíny a Nemocnice Na Homolce to v těchto dnech potvrdili  na pražském ablačním workshopu, kam se sjely stovky kardiologů z celého  světa. Třídenní  prestižní přehlídka nabídla nejen sérii zajímavých studií a přednášek, ale také  nové technologie, nástroje a nové způsoby katetrizační léčby srdečních arytmií  – poruch rytmu srdce. Ablační workshop představuje největší koncentraci živých přenosů  katetrizačních ablací na světě.   

Pražský workshop o katetrizačních ablacích je ojedinělým setkáním odborníků z celého světa. Klinika kardiologie IKEM Pražský workshop pořádá již od roku 1998. Poslední dekádu jej organizuje ve spolupráci s Kardiologickým oddělením Nemocnice Na Homolce pod vedením prof. MUDr. Petra Neužila, CSc., FESC. 

„Každoročně jde o jednu z největších událostí ve světě intervenční arytmologie. Do Prahy zamířilo přes 300 lékařů, kteří se zabývají katetrizačními ablacemi srdečních arytmií. Díky živým přenosům jednotlivých výkonů z katetrizačních sálů mají možnost vidět na vlastní oči různé strategie výkonu nebo některé nové technologie.  Kromě toho si také vyslechnou řadu přednášek na toto téma. Mezi nejzajímavější sdělení letošního ročníku patřila přednáška dr. Scaglione z italského Asti, která byla věnována použití hypnózy při provádění katetrizačních ablacích. Uvedení pacienta do hypnotického stavu výrazně sníží nutnost podávání léků k tlumení bolesti a pacient na výkon nemá negativní vzpomínky. Z českých přednášejících ukázal doc. Petr Peichl výhody použití intrakardiální echokardiografie. Tato zobrazovací metoda se v IKEM používá již od roku 2003 a v této oblasti patří toto pracoviště v Evropě mezi nejzkušenější. Podobně jako v předchozích letech se uskutečnily živé přenosy ze zahraničí, konkrétně z Milána a Marseille. Výkon z Milána, který provedl prof. Carlo Pappone, ukázal novou strategii katetrizační ablace na povrchu srdce u tzv. syndromu Brugadových. Toto dědičné onemocnění zvyšuje výrazně riziko náhlé srdeční smrti a právě nově se rozvíjející katetrizační ablace má potenciál modifikovat postiženou část srdce tak, že možná v budoucnu nebude potřeba implantace defibrilátoru,“ říká přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC a dodává: „Ve druhém živém přenosu z francouzské Marseille se zase představil úplně nový typ mapování fibrilace síní pomocí moderního softwaru, který detekoval důležitá místa pro udržení arytmie. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se díky moderním technologiím dokáže v několika málo minutách propojit celý svět. I mladí začínající kardiologové tak mohli být bezprostředně u toho, když se zaváděly nové metody a strategie do praxe.“

Ústředním tématem workshopu byly katetrizační ablace komorových arytmií a fibrilace síní. Bylo předvedeno několik různých strategií  výkonu. Velmi instruktivní byl výkon přenášený z Nemocnice na Homolce, který provedl Christian de Chillou z Nancy pomocí tzv. magnetické navigace. „V současnosti existují pouze jeden systém, který umožňuje ovládání katetru v srdci na dálku. Ten pracuje s ohebným katetrem, který se pohybuje v magnetickém poli. Tak může operatér řídit bezpečně pohyby katetru v srdci pacienta na dálku,“ podotýká vedoucí elektrofyziologických sálů doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

„Nejvíce komplexním výkonem byla opakovaná katetrizační ablace komorových arytmií za použití mechanické srdeční podpory zavedené přes kůži z vpichů v třísle. Použití této mechanické pumpy dovolilo mapování při běžících arytmiích, což je nejpřesnější způsob zjištění mechanismu arytmie. Výkon byl proveden v Nemocnici Na Homolce spolu s kolegy z New Yorku – dr. Srinivasem Dukkipatim a dr. Vivkem Reddy,“ říká přednosta Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze, prof. MUDr.  Petr Neužil, CSc, FESC. 

Zřejmě nejzajímavějším výkonem v rámci workshopu bylo mapování povrchu srdečních síní u pacienta po opakovaných předchozích katetrizačních ablacích fibrilace síní. U pacienta recidivovala pravidelná síňová tachykardie, která kroužila právě na povrchu srdce. Dr. Christopher Piorkowski z Drážďan předvedl na sále v IKEM brilantně, jak se taková arytmie dá mapovat a přerušit. „Dr. Piorkowski ukázal, že je profesionálem každým coulem – vše perfektně provedl, přesně popsal a celý výkon se stal zážitkem pro všechny zúčastněné,“ shrnul prof. Kautzner. 

Klinika kardiologie IKEM patří mezi přední světová centra, která se věnují katetrizačním ablacím komplexních arytmií a mají zkušenosti s řadou nových technologií. „Jsem velmi pyšný na práci kardiologů IKEM, protože vždy byli průkopníky oboru a snažili se přicházet s inovacemi a udávat trendy světové kardiologie. Pražský ablační workshop má svoji nezastupitelnou roli na poli medicíny. Slouží jako neformální odborné fórum a místo pro nová setkání více či méně zkušených odborníků, kteří se této problematice věnují. Zcela se tak naplňuje samotné poslání workshopu, kterým je zvýšit povědomí veřejnosti o katetrizačních ablacích a zlepšit znalosti lékařů, které výkony provádějí,“ říká zástupce ředitele IKEM doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít