CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Český registr dárců krvetvorných buněk

Český registr dárců krvetvorných buněk

Oznámení pro dárce, kteří se v období od 3. do 17. října 2018 zapsali na Tkáňovém a transfuzním oddělení ve FN Brno jako potenciální dárci kostní dřeně do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM

Vážení,

toto oznámení je určeno dárcům, kteří se v období od 3. do 17. října 2018 zapsali na Tkáňovém a transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Brno („FN Brno“) jako potenciální dárci kostní dřeně do Českého registru dárců krvetvorných buněk („Registr dárců“). Registr dárců je specializovaným pracovištěm Institutu klinické a experimentální medicíny („IKEM“).

K přepravě krevních vzorků potenciálních dárců a související dokumentace z FN Brno do IKEM je dlouhodobě využívána kurýrní společnost TNT Express Worldwide, spol. s r.o., se sídlem Za Tratí 206, 252 19 Chrášťany, IČO: 15888959 („TNT Express“). S touto kurýrní společností máme velmi dobré zkušenosti; spolupracujeme s ní již déle než 10 let bez jakýchkoli problémů či incidentů. Krevní vzorky jsou přepravovány ve speciálně zabalené a označené zásilce splňující přísné požadavky pro přepravu biologického materiálu (požadavky UN3373 a IATA).

Dne 17. 10. 2018 TNT Express převzala od FN Brno k přepravě zásilku („Zásilka“) obsahující (a) krevní vzorky, (b) vyplněné zdravotní dotazníky a (c) souhlasy se vstupem do Registru dárců od dvanácti fyzických osob, které se v období od 3. do 17. října 2018 ve FN Brno přihlásily do Registru dárců. Zásilka však nebyla včas doručena Registru dárců jako určenému adresátovi. Neprodleně jsme proto kontaktovali TNT Express a vyzvali ji ke zjednání nápravy. Ta nám po interním šetření oznámila, že Zásilku nemůže dohledat. V návaznosti na toto oznámení jsme provedli následující kroky a opatření:

a) reklamovali Zásilku u TNT Express

b) kontaktovali pověřence pro ochranu osobních údajů působícího u TNT Express

c) požádali TNT Express, aby provedla fyzickou inventuru všech skladů, dopravních prostředků a prostor, ve kterých by se Zásilka mohla nacházet

d) požádali TNT Express, aby vyslechla všechny odpovědné řidiče a skladníky

e) přestali využívat služby TNT Expres k přepravě krevních vzorků s tím, že do odvolání tuto službu zajišťujeme vlastními silami.

Dne 23. 11. 2018 nám TNT Express definitivně potvrdila, že přes veškerou její snahu a učiněné kroky nebyla Zásilka nalezena. Vzhledem k tomu, že v důsledku ztráty Zásilky může dojít k přístupu neoprávněných osob k osobním údajům dotčených dvanácti dárců, včetně údajů o jejich zdravotním stavu, považujeme za nezbytné tyto dárce o ztrátě Zásilky informovat. O ztrátě Zásilky jsme již v předstihu informovali též Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás dotčení dárci mohou kontaktovat na telefonním čísle: 26 136 2354; 26 136 3383 nebo 26 136 2346, nebo na e-mailové adrese: darci@ikem.cz. Rovněž mohou kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů JUDr. Milana Masáka na e-mailové adrese: gdpr@ikem.cz nebo na telefonním čísle +420 236 055 091.

V Praze dne 23. 11. 2018
Institut klinické a experimentální medicíny


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít