CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Aortokoronární bypass

Aortokoronární bypass

Principem operace je přivést krev do těch částí srdečního svalu, která jsou nedostatečně zásobena krví v důsledku stenózy, neboli zúžení věnčité tepny; cílem operace je zlepšit životní prognózu:

  • prodloužením života díky snížení rizika (nikoli vyloučení) vzniku infarktu
  • zlepšením kvality života díky odstranění příznaků onemocnění (ale ne vyléčení nemoci) a návratu do "normálního" života

Zda bude zvolen postup konzervativní - medikamentózní, invazivní kardiologický zákrok nebo operace, záleží na více faktorech - tíži onemocnění, věku, biologickém stavu ap. Na společném sezení kardiologové  s kardiochirurgy individuálně posoudí každého nemocného a rozhodnou o vhodné léčbě.

K vytvoření bypassu - objížďky, se používají tepenné a žilní štěpy. Žilní se získávají odběrem žíly z nohou, u nás prováděném převážně endoskopickou metodou (na noze není velký řez, jen několik malých - pro lepší hojení a kosmetický efekt). Není zapotřebí mít obavy, že Vám bude chybět - jedná se povrchovou cévu, jejíž funkci bez potíží zastoupí žíly pobíhající svaly.

Aortokoronární bypass

Z tepenných štěpů se standardně používá levá prsní tepna - arteria mammaria, která je větví podklíčkové tepny a běží uvnitř hrudníku, po žebrech podél hrudní kosti.  Jemně se vypreparuje,  na jednom konci se přeruší a na druhém se nechá připojená k podklíčkové tepně. Je oblíbená pro dlouhodobou průchodnost (90-95% po 10-letech). U mladších pacientů se používají další tepenné štěpy, jako je a. radialis - tepna vřetenní  na palcové straně předloktí (předloktím běží dvě tepny - vřetenní a loketní, u většiny lidí je ruka více zásobená z loketní tepny a odebrání vřetenní tepny se neprojeví). Před odběrem chirurg provede test, jestli je možné tepnu vyjmout.

Štěpy se nejprve našijí jedním koncem na koronární tepny, za postižené místo, a posléze druhým koncem na aortu - velkou tepnu vystupující ze srdce. Prsní tepna se pouze přišívá na srdce. Tímto se obejdou zúžené úseky cév a do srdce opět proudí dostatek okysličené krve. Většina pacientů je po operaci bez anginy pectoris. O tom, jak dlouho, rozhoduje pacient do značné míry sám. Sám si totiž určuje, bude-li dodržovat doporučení a rady lékaře, sám si určuje další životní styl. Omezením rizikových faktorů může významně přispět ke zpomalení až zastavení aterosklerotických procesů.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít