CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Angioplastiky renálních (ledvinných) tepen

Angioplastiky renálních (ledvinných) tepen

Úvodem

Ledviny jsou stejně jako všechny ostatní orgány v těle vyživovány tepnami - pravou a levou ledvinnou tepnou, vždy pro příslušnou ledvinu. Dostatečný přívod kyslíku a živin těmito tepnami je nezbytně nutný pro správnou činnost tohoto orgánu.

Co způsobuje onemocnění ledvinných tepen ?

Může dojít ke vzniku hypertenze (vysokého tlaku), velmi špatně ovlivnitelné léky, a dále k postupnému úbytku ledvinné tkáně a zmenšování ledvin(y) vedoucí k poruše ledvinných funkcí, které mohou vést až k ledvinnému selhání a nutnosti dialýzy. Podobně jako u ostatních tepen tohoto kalibru i zde je postižení nejčastěji aterosklerotického původu (viz obr. 1).

Obr. 1 Redukce ledvinné tkáně v důsledku aterosklerotického postižení odstupu renálních tepen

PTA ledvinné tepny

PTA spočívá v roztažení nebo zprůchodnění postiženého místa ledvinné tepny balónkovým katétrem – cévkou, na jejímž konci je miniaturní roztažitelný balónek (stejně jako u ostatních angioplastik). V současnosti je výkon téměř vždy provázen implantací vnitřní kovové výztuže tepny – stentu, který je již výrobcem ve svinutém stavu předmontován na konci speciálního katétru. Výkon probíhá následujícím způsobem: po lokálním umrtvení v místě vpichu se nejčastěji cestou stehenní tepny zavádí katétr do příslušné ledvinné tepny. Skrz ni je pak po speciálním velmi tenkém a ohebném drátku zaveden balónkový katétr do místa koronárního zúžení. Nafouknutím balónku dochází k rozšíření (dilataci) postižené tepny. Poté se balónek sfoukne a stáhne katétrem ven. Téměř vždy je do postiženého místa implantován stent, který zůstává roztažen ve stěně tepny a udržuje zevnitř její průsvit. Velmi často je stent zaveden bez předchozí dilatace samotným balónkem metodou tzv. „primárního stentingu“. Podle potřeby je ještě nutné průsvit stentu po výkonu optimalizovat tzv. postdilatací, tedy roztažením samotného balónku na vyšší tlak.

Obr. 2. Zúžení pravé ledvinné tepny (vlevo) a její stenting (vpravo)

Jaké mohou být komplikace výkonu?

Je třeba uvést, že výkon jistě není zcela bez rizik, nicméně v rukou zkušeného katetrizujícího lékaře se jedná o metodu bezpečnou.

Přecitlivělost na kontrastní látku, která může vést k vážnému postižení orgánů, či dokonce smrti, je velmi vzácná a je snížena premedikací, tedy protialergickou přípravou před výkonem. Závažné (život ohrožující) komplikace, jako je tvorba krevních sraženin, rozsáhlý krevní výron vyžadující krevní transfúze, poškození nebo uzávěr cév, infarkt myokardu, ale především centrální mozková příhoda (CMP) neboli mozková mrtvice s následným ochrnutím, popřípadě úmrtí, jsou velmi vzácné.

Po výkonu

Katétr je odstraňován z tepny ošetřovatelským personálem zpravidla několik hodin po výkonu, po poklesu účinnosti protisrážlivých léků, které jsou během výkonu rutinně podávány. Po vyjmutí katétru je tepna manuálně stlačena asi 15 minut a následně bandážována elastickým obvazem na dobu 8 -10 hodin. Během této doby se poraněné místo na tepně uzavře, je však nutno dodržovat klid na lůžku, ležet na zádech s nataženou nohou na straně vpichu. Zjistíte-li přes všechna opatření známky krvácení, projevující se nejčastěji jako pocity tepla, vlhka nebo bolesti v postiženém místě, brnění nebo necitlivost dolních končetin (zvláště pak prstů), ihned informujte ošetřovatelský personál a lékaře.

Bližší pokyny na chování po tomto výkonu s ohledem na délku klidu na lůžku Vám podá ošetřující lékař.

Je zapotřebí užívat ještě dále nějaké léky?

Ano, obdobně jako po ostatních katetrizačních zákrocích. Mimo medikaci naordinovanou Vaším lékařem je naprosto nezbytné brát léky zabraňující shlukování krevních destiček. Dlouhodobě Anopyrin (kyselinu acetosalicylovou). V případě implantace stentu podáváme Plavix (clopidogrel) 4 -8 tbl před nebo během výkonu, poté je dle druhu stentu a charakteru onemocnění podáván v dávce 1x1 tbl denně po dobu 1 -12 měsíců. Alternativou je Ticlid (ticlopidin) 2x1 tbl denně.

Zde je možné si stáhnout formulář informovaného souhlasu s prováděným vyšetřením.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít