CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Akreditace udělené pracovištím IKEM ČLK

Akreditace udělené pracovištím IKEM ČLK

Pracoviště ke školení lékařského výkonu a k vydání funkčních licencí

Stavovský předpis č. 12 

Klinika hepatogastroenterologie

 Lékařské výkony
Akreditace  platná do 23. 01. 2026
Evidenční číslo 0018/12/2016

 • F 001 Esofagogastroduodenoskopie
 • F 002 Koloskopie a metoda endoskopické polypektomie
 • F 003 Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP) a následné terapeutické výkony
 • F 004 Endoskopická ultrasonografie
 • F 005 Další specializované terapeutické endoskopické metody
 • F 006 Endoskopická léčba stenóz jícnu
 • F 008 Abdominální ultrasonografie
 • F 016 Umělá výživa a metabolická péče

Jména školitelů:

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
F 001, F 002, F 003, F 005, F 006
MUDr. Petr Štirand
F 001, F 002, F 003, F 004, F 005, F 006
doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.
F 001, F 002, F 003, F 005, F 006
MUDr. Halima Gottfriedová, CSc.
F 008
prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
F 001, F 002, F 003, F 004, F 005, F 006
prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D, ASAF
F 001, F 002, F 003, F 004, F 005, F 006, F 008
MUDr. Jan Šperl, CSc.
F 001, F 002, F 005, F 006, F 016
doc. MUDr. Pavel Taimr
F 001, F 002, F 004, F 008
MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
F 001, F 002, F 005

 


Klinika kardiologie

Lékařské  výkony
Akreditace je platná do 01. 04. 2026
Evidenční číslo: 0022/12/2016

 • F 009 Invazivní diagnostická kardiologie
 • F 010 Intervenční kardiologie
 • F 011 Trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost 
 • F 012 Trvalá kardiostimulace – chirurgická činnost 
 • F 013 Srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost
 • F 014 Katetrizační ablace – diagnostická činnost
 • F 015 Transesofageální echokardiografie

Jména školitelů:  

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
F 009, F 010, F 011, F 012, F 013, F 014, F 015
MUDr. Jan Bytešník, CSc.
F 009, F 010, F 011, F 012, F 013, F 014, F 015
MUDr. Tomáš Marek, CSc. 
F 009, F 010, F 011, F 012, F 013, F 014, F 015
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
F 009, F 010, F 011, F 012, F 013, F 014, F 015
MUDr. Radka Kočková
F 009, F 010, F 011, F 012, F 013, F 014, F 015
MUDr. Martin Kotrč
F 009, F 010, F 011, F 012, F 013, F 014, F 015
Doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.
F 009, F 010, F 011, F 012, F 013, F 014, F 015


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít