CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Akreditace udělené pracovištím IKEM ČLK

Akreditace udělené pracovištím IKEM ČLK

Pracoviště ke školení lékařského výkonu a k vydání funkčních licencí

Stavovský předpis č. 12 

Klinika hepatogastroenterologie


Lékařské  výkony 
Akreditace  je  platná  do  14.  12.  2008 
Evidenční číslo: 0018/12/2001

 • F 001 Esofagogastroduodenoskopie
 • F 002 Koloskopie a metoda endoskopické polypectomie
 • F 003 Endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie (ERCP) a následné terapeutické výkony
 • F 005 Další specializované terapeutické endoskopické metody
 • F 006 Endoskopická léčba stenóz jícnu
 • F 016 Umělá výživa a metabolická péče

Jména  školitelů:
Doc. MUDr. Julius ŠPIČÁK, CSc.  F 001, F 002, F 003, F 005, F 006
MUDr. Petr ŠTIRAND F 001, F 002, F 003, F 005
MUDr. Pavel DRASTICH  F 001, F 002, F 003
MUDr. Pavel TRUNEČKA  F 001, F 002, F 005
MUDr. Jan ŠPERL F 001, F 002, F 005, F 016


Klinika kardiologie

Lékařské  výkony
Akreditace  je  platná  do  15.  12.  2008
Evidenční číslo: 0022/12/2001

 • F 009 Invazivní diagnostická kardiologie
 • F 010 Intervenční kardiologie
 • F 011 Trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost 
 • F 012 Trvalá kardiostimulace – chirurgická činnost 
 • F 013 Srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost
 • F 014 Katetrizační ablace - diagnostická činnost
 • F 015 Transesofageální echokardiografie

Jména  školitelů:
Doc. MUDr. Josef KAUTZNER, CSc.   F 011, F 012, F 013, F 014
MUDr. Jiří KETTNER, CSc.  F 009, F 010
MUDr. Jan BYTEŠNÍK, CSc.  F 011, F 012, F 013, F 014
MUDr. Miroslav VÍTOVEC, CSc. F 015
MUDr. Michael ŽELÍZKO F 009, F 010
MUDr. Tomáš MAREK  F 015

Akreditace ke školení v systému celoživotního vzdělávání

Stavovský  předpis  č.  16

Statutární zástupce IKEM:  MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Evidenční číslo: 0029/16/2006
Akreditace  je  platná  do  19.  5.  2011
Příloha číslo: P/1/0029/16/2006

Č.Obor
Odborný garant
1.Alergologie a klinická imunologie
Doc. MUDr.Ilja Stříž, CSc.
2.Anesteziologie a resuscitace
MUDr. Aleš Březina, CSc.


MUDr. Hynek Říha, D.E.A.A.


MUDr. Eva Kieslichová


MUDr. Milan Ročeň


Doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.
3.Cévní chirurgie
Doc. MUDr. Miloš Adamec, CSc.
4.Diabetologie
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
5.Gastroenterologie
Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc.
6.Hematologie a transfúzní lékařství 
MUDr. Libuše Pagáčová


MUDr. Jiří Charvát
7.Chirurgie
Doc. MUDr. Miloš Adamec, CSc.


Doc. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
8.Intenzivní medicína 
MUDr. Aleš Březina, CSc.


MUDr. Hynek Říha, D.E.A.A.


MUDr. Eva Kieslichová


MUDr. Milan Ročeň
9.Intervenční radiologie
Doc. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
10.Kardiochirurgie
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
11.Kardiologie
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.


Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.
12.Klinická biochemie
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
13.Lékařská mikrobiologie
MUDr. Vladimír Petkov
14.Nefrologie
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.


MUDr. Štefan Vítko, CSc.


Doc. MUDr. Jan Malý, CSc.
15.Patologická anatomie 
MUDr. Eva Honsová
16.Radiologie a zobrazovací metody
Doc. MUDr. Jan Peregrin, CSc.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít