CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • 20 let Srdeční resynchronizační léčby v ČR

20 let Srdeční resynchronizační léčby v ČR

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti,

dovolujeme si vás pozvat na sympózium, které je věnováno dvaceti letům od implantace prvních biventrikulárních kardiostimulátorů, které proběhly prakticky současně na pracovištích Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce a Kliniky kardiologie IKEM na sklonku jara 1999.

Srdeční resynchronizační léčba, jejíž počátky lze mapovat již v období konce osmdesátých let, přinesla zcela novou entitu do nefarmakologické léčby pokročilého srdečního selhání u pacientů s komorovou dyssynchronií, a to včetně jasných dat o snížení mortality takto léčených pacientů proti placebu nebo proti jednodutinovému ICD. Počáteční entusiasmus a překotné období spojené shledáním možností např. echokardiografické optimalizace výsledků léčby a dalších poměrně komplikovaných technik zlepšujících výsledky léčby, bylo vystřídáno racionálními a poměrně jednoduchými doporučeními pro implantaci, optimalizaci a sledování pacientů.

I po více než dvaceti letech zůstává resynchronizační léčba fascinujícím příkladem toho, jak poměrně jednoduchá terapie může zcela zásadně zlepšit osud nemocných, jejichž prognóza je i navzdory pokrokům ve farmakologické léčbě nepochybně nepříznivá. Nicméně je nezbytné zdůraznit potřebuindividualizovaného posouzení možností léčby srdečního selhání a využití komplexního přístupu– nejen implantabilní přístroje, ale i katetrizační ablace, dálková monitorace, mechanické srdeční podpory a další postupy doplňují spektrum současných léčebných metod.

Více informací o programu a registrace na sympozium dostupné na WEBU ČKS.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít