CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • 20. endoskopický den IKEM

20. endoskopický den IKEM

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

jubilejní 20. endoskopický den IKEM se bude konat v úterý 5. 2. 2019. Struktura zůstává tradiční, hlavní součástí  bude živý přenos endoskopických výkonů, jak základních, tak i pokročilých, neboť naším cílem je především vzdělávání široké gastroenterologické obce, včetně mladých kolegů. Každoročně náš Endoskopický den navštěvují významní světoví endoskopisté, letos naše pozvání přijal prof. Amyn Haji, vedoucí Oddělení endoskopie a kolorektální chirurgiev pres žní King ́s College Hospital v Londýně. Je uznávaným expertem a propagátorem endoskopické submukózní disekce v kolorektu, věnuje se však i výuce řádného zobrazení a zhodnocení kolorektálních lézí tak, aby případná ESD neboEMR (nebo chirurgický výkon) byly správně indikované. Prof. Haji byl navíc prvním ve Velké Británii, který zde provedl POEM a později byl na jeho oddělení proveden i první britský G-POEM. Prof. Haji přednese přednášku na téma „Endoscopic resec onof colorectal polyps - EMR or ESD?“

Je nám velkou ctí, že u nás přivítáme i celou řadu českýcha slovenských endoskopistů, naše pozvání přijali zástupci většiny velkých pražských nemocnic, čímž se naplňuje vize našeho Dne, který má v podtitulku „Pražský“.

Již tradičně bude součástí  Endoskopického dne i trénink na zvířecích modelech a simulátorech (hemostáza, EMR,FNAB, ERCP, ultrazvuk aj.), který proběhne v pondělí 4.2. 2019 odpoledne.

Na setkání s Vámi se těší

Prof. MUDr. J. Špičák, CSc
Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít