CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • 17. ročník workshopu o katetrizačních ablacích měl letos nejvyšší účast ve své historii

17. ročník workshopu o katetrizačních ablacích měl letos nejvyšší účast ve své historii

Ve dnech 23. – 25. března 2014 se uskutečnil v kongresovém centru IKEM v Praze již 17. ročník Pražského workshopu o katetrizačních ablacích Toto každoroční mezinárodní odborné sympozium je zaměřeno na problematiku katetrizačních ablací srdečních arytmií a jeho cílem je názorně demonstrovat nejnovější technologie a strategie katetrizační ablace. Kromě toho se tato odborná akce snaží posilovat mezinárodní spolupráci mezi elektrofyziology z různých zemí.

Letošního ročníku se zúčastnilo 232 registrovaných zájemců z 27 zemí.  Jednalo se o nejvyšší počet účastníků v historii tohoto setkání a více než tři čtvrtiny představovali lékaři ze zahraničí. Vědecký výbor tvořilo 15 odborníků ze zahraničí, včetně USA a Británie.

Celkem zaznělo 17 přednášek. Ústředním tématem letošního setkání bylo snížení radiační zátěže a zdravotních rizik, která vyplývají z použití rentgenového záření. Dr. de Potter z Belgie ukázal, jak snížit radiační zátěž pomocí integrace 3D zobrazovacích metod do mapovacího systému. Své zkušenosti s použitím nového navigačního systému, který umožňuje sledovat pohyb katétru v skiaskopické smyčce, odprezentoval i dr. Peichl z IKEM. Velmi zajímavá byla přednáška dr. Stece z Polska, který provádí katetrizační ablace konvenčních arytmií zcela bez použití rentgenového záření. Dr. Mangrum z USA potom demonstroval, že i velmi komplexní ablace, jako je například fibrilace síní, lze provést bez použití rentgenu. Všichni účastníci sympozia se shodli, že i když radiační zátěž při katetrizačních výkonech je v současné době relativně nízká, je žádoucí dále ji snižovat. Cílem je eliminovat zdravotní rizika, která z použití rentgenu vyplývají pro pacienta i operatéra.

Mezi vrcholné body odborného programu patřily přednášky dr. O'Neilla z Londýna a dr. Lima z Bordeaux.  První řečník kriticky zhodnotil možnosti magnetické rezonance jako zobrazovací metody pro detekci vazivové přeměny srdeční stěny, která hraje klíčovou úlohu v genezi srdečních arytmií. Druhé sdělení se týkalo velmi aktuální problematiky: jak z elektrod umístěných na povrchu těla zobrazit šíření elektrických impulsů při fibrilaci síní. Pracoviště ve francouzském Bordeaux patří totiž mezi světové průkopníky této metody.

Další sekce se týkala možností, jak léčit pacienty s rekurentními záchvaty komorových tachyarytmií. Svá sdělení přednesli dva přední odborníci z Německa, dr. Israel a dr. Bansch. Tito nemocní totiž vyžadují komplexní přístup: u některých lze situaci řešit úpravou programace implantabilního kardioverteru-defibrilátoru, zatímco v jiných případech je vhodné provedení katetrizační ablace. Komorových tachykardií se týkala i následující přednáška světově uznávaného odborníka dr. Callanse z Filadelfie.

Druhý den sympozia se sdělení týkala ablace fibrilace síní a možností robotické léčby arytmií. Dr. Reddy z New Yorku shrnul současné strategie léčby fibrilace síní, dr. Wichterle z IKEM pohovořil o přínosu použití katetru se senzorem kontaktu a prof. Neužil z Nemocnice na Homolce přednesl sdělení o možnostech katetrizačního uzávěru ouška levé síně. O použití robotických navigačních systémů hovořili dr. Valderrabano z amerického Houstonu a dr. Boldt z Berlína. Přednášky byly doplněny názornými demonstracemi uvedených technologií a strategií.

Poslední den sympozia se týkal ablace typického flutteru síní. Svá sdělení přednesli prof. Kautzner z IKEM a dr.Lewalter z Mnichova.  Zabývali se faktory, které podmiňují úspěšnost katetrizační ablace této arytmie.  Dvě různé strategie katetrizační ablace byly předvedeny na závěr sympózia.

Během wokshopu se uskutečnilo celkem 15 živých přenosů z provádění katetrizačních ablací, na kterých se podíleli IKEM a Nemocnice na Homolce. Tyto živé přenosy patří mezi nejzajímavější část sympozia, protože přímo ukazují výhody i potenciální nevýhody jednotlivých strategií a přístupů. Velmi zajímavé bylo provedení katetrizačních ablací zcela bez použití rentgenového záření (dr. Stec a dr. Mangrum). V živých přenosech byla dále demonstrována řada moderních technologií, které usnadňují provádění katetrizační ablace.

 Odborný program byl tradičně doplněn společenským večerem v prostředí restaurace v Obecním domě.

17. ročník workshopu tedy opět přinesl řadu zajímavých informací pro všechny účastníky a přispěl k prohloubení mezinárodních kontaktů a spolupráce v oblasti katetrizačních ablací srdečních arytmií.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít