CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • 16. ročník pražského workshopu o katetrizačních ablacích s živými přenosy opět nezklamal

16. ročník pražského workshopu o katetrizačních ablacích s živými přenosy opět nezklamal

Ve dnech 3. - 5. března 2013 se uskutečnil  v kongresovém centru IKEM v Praze již 16. ročník Pražského workshopu o katetrizačních ablací s živými přenosy. Jedná se o mezinárodní odborné sympozium zaměřené na oblast katetrizačních ablací srdečních arytmií, jehož cílem je ukázat nejnovější technologie nebo strategie katetrizační ablace a současně prohloubit mezinárodní spolupráci.

Letošního ročníku se zúčastnilo 224 registrovaných zájemců z 29 zemí.  Počet zahraničních účastníků jednoznačně převažoval (165). Vědecký výbor tvořilo celkem 16 odborníků z 10 zemí, včetně USA a Japonska.

Celkem zaznělo 20 přednášek. Mezi vrcholné body programu patřil hodinový přehled anatomie pro elektrofyziology s demonstracemi anatomických preparátů srdce v podání španělské dvojice profesorů Sanchez-Quintany a Cabrery z Madridu. Velký zájem vzbudily přednášky dr. Nakagawy z Oklahoma City o parametrech ovlivňujících tvorbu léze radiofrekvenčním proudem, prof. Brauna z Würzburgu o využití magnetické rezonance v elektrofyziologii, dr. Zeppenfeld o 3D zobrazení myokardiálních jizev pomocí magnetické rezonance a jejich integraci do mapovacího systému s následnou korelací získaných map s hloubkou postižení stěny levé komory a dr. Nogamiho z Yokohamy o katetrizačních ablacích idiopatických komorových arytmií.

Dalším zajímavým přehledem byla přednáška dr. Reddyho z New Yorku o tom, jak zlepšit úspěšnost katetrizační ablace fibrilace síní, nebo prof. Duytshavera z Brug o katetrizační ablaci síňových tachykardií. 

Nejoriginálnější data přinesla přednáška Miguela Valderrabana z Houstonu o výsledcích alkoholové ablace Marshallovy žíly při léčbě perzistující fibrilace síní nebo perimitrálního flutteru síní.  Podobně se setkala s velkým úspěchem přednáška prof. Bartuse z Krakova o výsledcích epikardiálního podvazu ouška levé sině pomocí kombinované endokardiální a epikardiální perkutánní metody.

Celkem se uskutečnilo 14 živých přenosů z katetrizačních sálů a dále byly prezentovány 2 videozáznamy s technikou integrace obrazů jizvy po infarktu myokardu s mapovacím systémem CARTO (dr. Zeppenfeld) a s technikou podvazu ouška levé síně pomocí endo- a epikardiálního přístupu se systémem LARIT (prof. Bartus). Mezi živými přenosy byla nejzajímavější ukázka alkoholové ablace Marshallovy žíly s přerušením vedení přes mitrální isthmus u pacienta, který podstoupil předchozí neúspěšné katetrizační ablace (dr. Valderrabano).

Další velmi zajímavou lekcí byla celé odpoledne trvající katetrizační ablace síňových tachykardií po předchozí ablaci fibrilace síní v levé síni (dr. Wichterle a prof. Duytshaver).  V neděli byly demonstrovány celkem 4 případy katetrizační ablace komorových tachykardií. Dvě ablace byly pro idiopatickou arytmii, z toho jedna fascikulární (dr. Peichl a dr. Nogami), další dvě pak u pacientů s recidivujícími terapiemi ICD při komorových tachykardiích z rozsáhlého aneurysmatu přední stěny. Dr. De Chillou představil koncept mapování kritického isthmu pomocí stimulace při sinusovém rytmu, výsledná ablace byla řízena kombinací jeho postupu a techniky používané v IKEM (prof. Kautzner). Z Nemocnice Na Homolce byla demonstrována katetrizační ablace fibrilace síní pomocí nového kryobalónku (dr. Reddy a prof. Neužil) nebo pomocí navigace rotačním ultrazvukem (dr. Mangrum). Dále byly předvedeny metody uzávěru ouška levé síně Amplatzovým okludérem a renální denervace. Poslední demonstrací byla ablace přídatné dráhy u pacienta s vrozenou srdeční vadou.

Odborný program byl tradičně doplněn společenským večerem vprostředí  restaurace La Terasa na Vltavě.

16. ročník workshopu tedy opět přinesl řadu zajímavých informací pro všechny účastníky a přispěl k prohloubení mezinárodních kontaktů a spolupráce v oblasti katetrizačních ablací srdečních arytmií.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít