EN

Awards

Jiří Froněk - Výroční cena za rok 2022, Česká tranaplantační nadace Karla Pavlíka (Annual Award of the Czech Transplant Foundation of Karel Pavlik).

Róbert Novotný – Best publication award, Perspectives in Surgery 2022
Novotný R, Mendl J, Kocík M, Kristek J, Froněk J, Janousek L. Giant aggressive intra-abdominal desmoid-type fibromatosis - case report. Obří agresivní intraabdominální fibromatóza desmoidního typu kazuistika. Rozhl Chir. 2022;101(7):337-341. doi:10.33699/PIS.2022.101.7.337-341

Jaroslav Chlupáč – Prusík Prize in Best journal publication contest
Czech Society for Angiology, Czech Medical Association of J. E. Purkyne, 48th Angiological days, Prague, Czech Republic, March 2-4, 2023.
Chlupáč J., Matějka R., Koňařík M., Novotný R., Šimůnková Z., Mrázová I., Fabián O., Zapletal M., Pulda Z., Lipenský J. F., Štěpánovská J., Hanzálek K., Brož A., Novák T., Lodererová A., Voska L., Adla T., Froněk J., Rozkot M., Forostyak S., Kneppo P., Bačáková L., Pirk J. Vascular Remodeling of Clinically Used Patches and Decellularized Pericardial Matrices Recellularized with Autologous or Allogeneic Cells in a Porcine Carotid Artery Model. International Journal of Molecular Sciences. 2022;23(6):3310 doi:10.3390/ijms23063310 IF (2022) = 6.208

Helena Čermáková – Přerovský Prize in Best journal publication contest (venous issues)
Czech Society for Angiology, Czech Medical Association of J. E. Purkyne, 48th Angiological days, Prague, Czech Republic, March 2-4, 2023.
Čermáková H., Roztočil K., Chlupáč J., Sticová E., Froněk J. Leiomyosarkom dolní duté žíly. Kazuistiky v angiologii. 2022;9(3-4):13-16.

Martina Pluchová – Best e-poster presentation under 35 years of age 
Czech Society for Angiology, Czech Medical Association of J. E. Purkyne, 48th Angiological days, Prague, Czech Republic, March 2-4, 2023.
Pluchová M., Chlupáč J., Mendl J., Janoušek L., Froněk J. Dieulafoy léze jako příčina gastrointestinálního krvácení po recentní distální pankreatektomii. Poster P15. 

Adam Drs - Travel grant for selected foreign presenting authors
Drs. A, Chlupáč J, Froněk J. „One Liver Bridging Three Humans – Auxiliary Liver Graft re-used for FHF Patient" International Living Donor Liver Transplantation (iLDLT) Group 2022 Colloquium, Poster PA-1101, 20. - 21. 11. 2022 Soul, Korea.

Róbert Novotný - 2nd Prize, Best scientific publication  contest 2020, Czech Society for Cardiovascular Surgery, Angiosurgery
Novotny R, Mericka P, Chlupac J, Matejka R, Kristek J, Marada T, Konarik M, Ivak P, Sterba L, Hlubocky J, Pirk J, Janousek L, Fronek J. The Effect of Different Thawing Rates on Cryopreserved Human Iliac Arteries Allograft's Structural Damage and Mechanical Properties. Biomed Res Int. 2020 Oct 8;2020:6545190. doi: 10.1155/2020/6545190. IF 2020 = 3,411

Róbert Novotný - 4th Prize, Best scientific publication  contest 2020, Czech Society for Cardiovascular Surgery, Angiosurgery
Novotny R, Chlupac J, Kristek J, Pit'ha J, Chmel R, Sticova E, Janousek L, Fronek J. Uterus transplant graft's arterial atherosclerotic remodeling veracity. Medicine (Baltimore). 2020 Jan;99(1):e18612. doi: 10.1097/MD.0000000000018612. IF 2020 = 1,889

Jiří Froněk - Best publication in Perspectives in Surgery  2020
Froněk J., Novotný R., Kucera M., Mendl J., Kocík M., Trunecka P., Taimr P., Kieslichová E., Pokorná E., Janousek L. Liver transplantation using grafts from donors after circulatory death - the first Czech Republic experience. Rozhl Chir. 2020 Fall;99(9):391-396. English. (Czech Republic 2021)

Jakub Křístek – Best Journal Publication Award
Jedličkova cena 2019,  Czech Surgical Society
Kristek, J., L.  Johannesson, G. Testa, R. Chmel, M. Olausson, N. Kvarnstrom, N. Karydis and J.  Fronek (2019). "Limited Availability of Deceased Uterus Donors: A  Transatlantic Perspective." Transplantation 103(12): 2449-2452. IF: 4.7

Mário Olexa – Best presentation
Olexa M., Lipár K., Chlupáč  J., Janoušek L., Froněk J. Open revascularisation in a patient with chronic mesenteric ischemia and history of aorto-bifemoral bypass: case report. Young authors under 35 years, 45th Angiological days, Prague, Czech Republic, February 13-15, 2020.

Róbert Novotný – Best presentation
Novotný R., Janoušek L., Lipár K., Chlupáč J., Froněk J. Large Hepatic Artery Pseudoaneurysm Resection After Orthotopic Liver Transplantation. Young authors under 35 years, 44th Angiological days, Prague, Czech Republic, February 28 - March 2, 2019.

Róbert Novotný – Best Publication Reiniš Award
Novotny, R., J. Chlupac, J. Beran, L. Janousek and J. Fronek. Spontaneous Isolated Common Iliac Artery Dissection Treated with Self-Expandable Stent in a 38-year-old Patient: A Case Report. EJVES Short Rep 2019, 42: 4-6. Best Journal Publication Contest in Angiology published in 2018 - Reiniš Award for authors under 35 years, Czech Society for Angiology, Czech Medical Association of J. E. Purkyne, 44th Angiological days, Prague, Czech Republic, February 28 - March 2, 2019.

Veronika Lovásová - Best Poster Award
Lovásová V., Bém R., Chlupáč J., Froněk J. Animal Model of Limb Ischemia and Ischemic Wounds. 54th congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), Geneva, Switzerland, March 14-15, 2019.

Róbert Novotný – 2nd prize Best Presentation
Structural changes Effect on the Mechanical Properties of Cryopreserved Human Iliac Arteries Allografts Occurring during different Thawing Rates. Young Surgeons Contest, Vascular surgery. 8th Congress of the Czech Society for Cardiovascular Surgery with International Participation, Brno, Czech Republic, November 25-27, 2018

Štěpán Malý - B.Braun Award. Best presentation
Malý Š., Janoušek L., Bortel R, Hospodka J, Froněk J. Kidney Transplant Graft Continuous Perfusion Monitoring During The Early Postoperative Course.  53th congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), Madrid, Spain, May 30 - June 2, 2018.

Veronika Lovásová - Best publication in Perspectives in Surgery 2017
Lovasova V., Chlupac J., Kollar M., Fronek J. Liver resection for recurrent sarcoma with allogenic aortic patch as partial inferior vena cava replacement – case report and review of literature. Rozhl Chir. Spring 2017; 96(4):174-178. Czech Republic 2017.

Jaroslav Chlupáč - 2nd prize in Prusik Best Journal   Publication Contest
Chlupáč J, Filová E, Riedelt T, Houska M, Brynda E, Pamula E, Remy-Zolghadri M, Bareille R, Fernandez P, Daculsi R, Bourget Ch, Bačáková L, Bordenave L: The Gene Expression of Human Endothelial Cells is modulated by Sub-endothelial Extracellular Matrix Proteins: Short-term Response to Laminar Shear Stress. Tissue Eng A 20 (15, 16): 2253-2264, 2014. IF: 4.4 Czech Society for Angiology, Czech Medical Association of J. E. Purkyne, 40th Angiological days, Prague, Czech Republic, February 19-21, 2015.

Jaroslav Chlupáč - Best Poster Award
Chlupáč J, Filová E., Riedel T., Brynda E., Poledne R., Bačáková L. Porcine Model of Prosthetic Bypass Graft Lined with Autologous Endothelium. First International Symposium on Vascular Tissue Engineering, Leiden, Netherlands, May 27-29, 2013.


© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít