EN
  • Home
  • Contact information

Contact information


Contacts on Selected Employees


S

Prof. František Saudek, MD, PhD

Director of the Diabetes Centre

Phone: 23 605 5397
E-mail: frantisek.saudek@ikem.cz

Pavla Schuschu

Assistant

Phone: 23 605 5006
E-mail: pavla.schuschu@ikem.cz

M.D. Bedrich Sixta

Surgeon - Podiatry

Phone: 23605 3322
Fax: 23605 2822

MUDr. Markéta Skružná

Vedoucí lékař se specializovanou způsobilostí

Phone: 23605 5221
E-mail: marketa.skruzna@ikem.cz

Ing. Ladislav Skulina, MHA

Deputy Director for Economics and Operations

Phone: 236 055 540
E-mail: ladislav.skulina@ikem.cz

Vladislava Skůpová

Charge nurse of the Interventional Cardiology

Phone: 23 605 5113, 23 605 5137
E-mail: vladislava.skupova@ikem.cz

MUDr. Janka Slatinská, Ph.D.

Senior consultant of the ward

Phone: 26 136 3220
E-mail: janka.slatinska@ikem.cz

doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.

Vedoucí OIG

Phone: 26136 2347, 605 238 016
E-mail: antonij.slavcev@ikem.cz

Bc. Hana Slavíčková

Koordinátor

Phone: 603344373
Fax: 236052822
E-mail: hana.slavickova@ikem.cz

Vladimíra Smržová

úseková laborantka

Phone: 236 055 408, 606 365 641
E-mail: vladimira.smrzova@ikem.cz

MUDr. Klára Sochorová

lékař Kliniky diabetologie

E-mail: klara.sochorova@ikem.cz

MUDr. Dominika Sojáková

lékař KD

Phone: 23605 2150
E-mail: dominika.sojakova@ikem.cz

Bc. Vlasta Sovová

asistentka náměstka Úseku investic a investiční výstavby

Phone: 23 605 5141
E-mail: vlasta.sovova@ikem.cz

Ing. Alena Srbová

Analytik LLG

Phone: 23 605 5212
E-mail: alena.srbova@ikem.cz

prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.

Předseda EK IKEM a TN

Phone: 23605 5013
E-mail: vladimir.stanek@ikem.cz

Iveta Straková

Samostatný odborný referent

Phone: 23605 5244
E-mail: iveta.strakova@ikem.cz

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

přednosta PLM, vedoucí PKTI, vedoucí LLG

Phone: 236 055 222, 236 055 173
E-mail: ilja.striz@ikem.cz

Bc. Adéla Suchá

Head of the ND division of coordinators

Phone: 23 605 3133
E-mail: adela.sucha@ikem.cz

M.D. Karol Sutoris, Ph.D.

Doctor

Phone: 23 605 3323
E-mail: karol.sutoris@ikem.cz

View profile
Education:
2015: 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague – postgraduate doctoral study programme: Experimental Surgery
2007: 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague – master study programme: General Medicine


Qualification:
2014: Lifelong Medical Education Diploma (Czech Medical Chamber)
2013: Specialization in Surgery (Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Pilsen)
2009: Common Basis for Surgical Fields (Institute for Postgraduate Education in Health Care)

Member of professional societies:
Czech Medical Chamber, Czech Surgical Association, Czech Society for Cardiovascular Surgery, Society for Organ Transplantation – Czech Medical Association of J. E. Purkyně, Czech Dermatovenereological Academy, Society of Gastrointestinal Oncology – Czech Medical Association of J. E. Purkyně, European Society of Digestive Oncology, International Society of Gastrointestinal Oncology, Slovak Red Cross

Previous employment:
2015 – present: Transplant Surgery Department, Trasnplantcentre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
2012 – 2015: Department of One-day Surgery, Hospital Říčany, Říčany
2009 – 2015: Clinic of Surgery of 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Thomayer Hospital, Prague
2007 – 2009: Department of Surgery, Masaryk Hospital, Rakovník
Hide profil

Iveta Svobodová

Health insurance administrator

Phone: 23605 5196
E-mail: iveta.svobodova@ikem.cz

doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.

Head of the intensive care unit

Phone: 23 605 5156, 23 605 5271
E-mail: ondrej.szarszoi@ikem.cz


Š

Iva Šafránková

MVS pro zaměstnance IKEM, výpůjční služby

Phone: 23605 5070, 23605 5075
E-mail: iva.safrankova@ikem.cz

MUDr. Darina Šarkady

lékař Kliniky diabetologie

E-mail: darina.sarkady@ikem.cz

Mgr. et Mgr. Markéta Šenkýřová

Head of PR and Marketing Division

Phone: 736 502 805
E-mail: marketa.senkyrova@ikem.cz

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

Nemocniční ombudsman

Phone: 23 605 4210
E-mail: ombudsman@ikem.cz

MUDr. Renáta Šimková, CSc.

Zástupce přednosty

Phone: 23 605 2217, 23 605 2212
E-mail: renata.simkova@ikem.cz

Bc. Alena Šindelářová

Vedoucí

Phone: 23605 2330
E-mail: alena.sindelarova@ikem.cz

Ing. Kristýna Šišáková

Independent specialist officer

Phone: 26 136 5481
E-mail: kristyna.sisakova@ikem.cz

Lenka Škardová

sestra PPK

Phone: 23 605 5309
E-mail: lenka.skardova@ikem.cz

MUDr. Janka Škrobáková

Head of the cardiology outpatient office

Phone: 23 605 5201
E-mail: janka.skrobakova@ikem.cz

Václava Škvařilová

Head nurse inpatient care Department of Diabetes

Phone: 23605 3005
E-mail: vaclava.skvarilova@ikem.cz

MUDr. Jan Šochman, CSc.

Senior consultant of cardiology outpatient offices, deputy director of the Teaching Department

Phone: 236 055 190, 236 055 109
E-mail: jan.sochman@ikem.cz

View profile
Po absolvování studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupil klinickou praxi na interním oddělení nemocnice v Kolíně, kde se věnoval nejen práci na lůžkovém oddělení, ale navíc i zajišťoval práci závodního a dorostového lékaře.

Na základě úspěšně vykonaného konkursního řízení v roce 1983 nastoupil do IKEM (tehdy II. interní výzkumné základny). Po získání prvních zkušeností v oboru kardiologie pracoval nejprve na Oddělení invazivní kardiologie, později jako vedoucí Klinického oddělení, vedoucí Koronární jednotky, vedoucí Jednotky intenzivní péče a v současné době vykonává funkci vedoucího všeobecných kardiologických ambulancí a je zástupcem přednosty pro výukovou činnost. Dále zastává funkci vedoucího Oddělení experimentální kardiologie CEVKOON.

Doc. Šochman má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie, licence z invazivních diagnostických metod, licence primáře/vedoucího. Kromě klinické práce se věnuje experimentální, výukové a výzkumné činnosti.

Doc. Šochman je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, členem CIRSE, hostujícím výzkumným pracovníkem Dotter Interventional Institute, OHSU, USA, členem Vědecké rady IKEM, člen mnoha zahraničních redakčních rad a jiných organizací. Je držitelem několika mezinárodních ocenění a publikuje v tuzemské i zahraniční odborné literatuře.
Hide profil

PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Deputy Director for Nursing Care – Head Nurse

Phone: 23 605 4113, 23 605 4112
E-mail: martina.sochmanova@ikem.cz

Světlana Šolcová

Farmaceutický asistent, zástupce vedoucího

Phone: 261 362 331
E-mail: svetlana.solcova@ikem.cz

Jana Špačková

Assistant

Phone: 23 605 4145
Fax: 261 362 988
E-mail: jana.spackova@ikem.cz

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.

Deputy director for research and training

Phone: 236 054 003
E-mail: jan.sperl@ikem.cz

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Director

Phone: 236 054 016
Fax: 236 052 615
E-mail: julius.spicak@ikem.cz

View profile
Vzdělání:
Fakulta všeobecného lékařství, Karlova Universita
1970 – 1976

Akademické a pedagogické funkce a tituly:
1976 MUDr
1983 Odborný asistent, Fakulta všeobecného lékařství, Praha
1992 Kandidátská práce (CSc), téma: Endoskopická sklerotizace jícnových varixů
1994 Habilitace (Docent vnitřního lékařství): Endoskopická léčba choledocholitiázy
2007 Profesor vnitřního lékařství

Pracovní zařazení:
1976-1979: Interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, sekundář
1979-1981: 1. interní klinika, Fakultní nemocnice v Praze 10, sekundář
1981-1987: Interní oddělení Fakultní polikliniky, samostatně pracující lékař, odborný asistent
1987-1994: 1. interní klinika 1. lékařské fakulty, sekundář, odborný asistent
1995- dosud: Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie

Členství v odborných společnostech:
Česká gastroenterologická společnost (vědecký sekretář 1994-1998, předseda 1998 – 2002,
a 2010 - 2014)
Hlavní obory výzkumu
Digestivní endoskopie, pankreatologie, transplantace jater.

Publikační činnost:
Hlavní autor a spoluautor přibližně 350 sdělení, z toho 90 v zahraničním písemnictví, 91 impaktovaných, citace cca 1 200, H- index 13, prezentace pravidelně Evropský gastroenterologický kongres (UEGW), Americký gastroenterologický kongres (DDW), Egypt, Berlín, Chicago, Rochester, Brussells, Hamburg, Leipzig, Tel-Aviv aj.
Granty, grantové agentury

Řešitel 11 grantů:
Člen panelu Interní grantová agentura 2010 – 2012, člen panelu Grantové agentury české republiky 2012 – 2014, člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace od r. 2014, člen panelu Agentury zdravotnického výzkumu od 2/2015
Jiné
Prezident Evropského gastroenterologického kongresu (UEGW) 2004 (10 000 účastníků), Prezident Falkova symposia 1998, 2003, president kongresu ESGE (Evropská endoskopická společnost) live 2014, prezident CEURGEM (Centrel European Gastroenterology Meeting) 2010, prezident International Celiac Disease Symposium 2015, člen editorial board časopisu Gastrontestinal Endoscopy, IF 6, do r. 2012 časopisu Endoscopy, IF 6
Do r. 2004 člen Scientific Commitee European Gastroenterology Federation, do r. 2012 člen Scientific Committee World Organization of Gastroenterology
Rada pro výzkum, vývoj a inovaci - člen
Hide profil

MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC

Head of Acute cardiology department

Phone: 23 605 5100
E-mail: marek.sramko@ikem.cz


S

Ing. Andrea Stastna

Assistant

Phone: 23605 4105, 23605 5185
Fax: 23605 2822
E-mail: andrea.stastna@ikem.cz


Š

MUDr. Jitka Štěpánková

Deputy head of the dialysis and metabolic division

Phone: 23 605 3220
E-mail: stepankova.jitka@ikem.cz

MUDr. Petr Štirand

Deputy director for therapeutic and preventive care; head of the division of hepatology and gastroenterology methods

Phone: 23 605 2600, 23 605 2617
Fax: petr.stirand@ikem.cz

Jaroslava Štochlová

Nutriční terapeut

Phone: 23605 5306
E-mail: jaroslava.stochlova@ikem.cz

Renata Šubrtová

Assistant

Phone: 23605 4113, 23605 4112
Fax: 23605 2813
E-mail: renata.subrtova@ikem.cz

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít